Świadectwa charakterystyk energetycznych – nowelizacja prawa szansą dla branży izolacji natryskowych w Polsce!

Świadectwa charakterystyk energetycznych – nowelizacja prawa szansą dla branży izolacji natryskowych w Polsce!

29 kwietnia 2013 Wyłącz przez puonlineadm

Charakterystyka energetyczna - zmiany w ustawie

W marcu tego roku Portal Izolacji Natryskowych www.pu-online.pl opublikował informację na temat propozycji nowelizacji prawa polskiego w zakresie izolacji. Dziś pragniemy Państwu zaprezentować kolejny artykuł będący kontynuacją tego działania, ponieważ 16 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Planowane zmiany – ze względu na swoje wymagania – otwierają jeszcze bardziej rynek polski na usługi izolacji natryskowych pianką pur.

Budownictwo efektywne energetycznie zyskuje coraz większą liczbę odbiorców. Taki również cel przyświeca wspomnianej ustawie. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera dane, wskaźniki określające zapotrzebowanie budynku lub jego części na energię.

Całość prac zmierza do przyjęcia takich rozwiązań, które pozwolą przyjąć dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dzięki temu zostanie zoptymalizowany system ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, co w rezultacie ograniczy zużycie energii w sektorze budownictwa, który jest jednym z najbardziej energochłonnych.

Założenia projektu, mówią o wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nowego, lub gdy taki budynek jest wznoszone i sprzedawany nowemu nabywcy (lub wynajmowany).

Jak się okazało nowością będzie możliwość sporządzenia świadectwa na podstawie charakterystyki energetycznej, czy możliwość przygotowania świadectwa dla nowego budynku na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego budynku (podobne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, instalacyjne, użytkowe).

Świadectwo charakterystyki energetycznej straci swoją ważność w dwóch wypadkach: po 10 latach od jego sporządzenia, lub po stwierdzenie rażących błędów. Nowelizacja reguluje również  obowiązek sporządzania i przekazywania świadectw w przypadku sprzedaży budynku lub jego części (sprzedający przekazuje wraz z budynkiem w określonym terminie, albo jeśli się nie wywiąże w ustalonym czasie to kupujący powinien wykonać świadectwo na koszt sprzedającego).

Z nowych regulacji wynika, że minister będzie musiał stworzyć plan działania, który zwiększy liczbę budynków o blisko zerowym zużyciu energii. Minister będzie musiał również prowadzić monitoring budynków zajmowanych przez władze publiczne (remonty, świadectwa, działania na rzecz zmniejszenia energii). Dodatkowo już od 2015 r. budynki powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 będą musiały w widocznym miejscu umieszczać charakterystykę energetyczną (upowszechnienie informacji).

Zwiększy się również grono osób, które będą mogły sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (zrezygnowano z egzaminu) – wystarczy stopień inżyniera, albo uprawnienia budowlane.

Źródło:
http://www.transport.gov.pl/

Zapraszamy do wypowiedzi na forum

Tagi:
Ocieplenia
, Remont dachu, natryskowe, Pianka otwartokomórkowa, Pianka pur, Polimocznik, Polyurea, Powłoki natryskowe, Reaktor do pianki, Systemy dozujące, Wlew pianki, Pianka zamkniętokomórkowa, domy energooszędne