Piana dachowa Baymer®Spray 747b

Piana dachowa Baymer®Spray 747b

30 kwietnia 2013 Wyłącz przez puonlineadm

Baymer Spray 747B Piana dachowa

Partner portalu izolacji natryskowych – firma Bayer MaterialScience – pragnie zaprezentować Państwu swoje najczęściej sprzedawane produkty. W tym artykule przedstawiamy pianę dachową Baymer® Spray AL747b, natomiast w następnych publikacjach zostaną omówione piany do wewnątrz: Baymer® Spray AL779, oraz Baymer® Spray AL800.   

Bayer MaterialScience(BMS) jest jednym z największych na świecie producentów polimerów i wysokiej jakości tworzyw sztucznych stosowanych. BMS jest firmą innowacyjną, o długiej tradycji w zakresie badań i rozwoju tworzyw poliuretanowych. Rozszerzenie portfolio tworzyw PUR: od pianki montażowej dla przemysłu budowlanego aż po twarde, zintegrowane pianki PUR stosowane na wytrzymałe powierzchnie o wysokiej jakości doskonale wpisuje się w ideę odkrywcy poliuretanu, prof. Otto Bayera.

BaymerSpray 747B Zamknięta komórkaNatryskowa piana poliuretanowa jest jednym z najbardziej efektywnych materiałów izolacyjnych powszechnie dostępnych już dziś. Jest lekka, łatwa w obsłudze i instalacji, a jej bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła oznacza, że do uzyskania tego samego poziomu wydajności energetycznej potrzeba dużo cieńszych warstw niż w przypadku większości innych materiałów izolacyjnych.

Izolacja natryskową pianą PUR (Baymer® Spray) jest jednym z najtańszych i najprostszych sposobów na poprawę wydajności energetycznej budynków starych i nowych.

Dach o wysokiej wydajności to taki, który pozwala połączyć i zoptymalizować na przestrzeni użytkowania wszystkie podstawowe atrybuty, obejmujące:

Wodoszczelność:
Pianka PU tworzy monolityczną, samozgrzewającą się powierzchnię, która skutecznie uszczelnia przeciwko powstawaniu przecieków:

• Jednorodna powierzchnia (brak słabych punktów, takich jak mocowań lub zszyć, w których mogłyby powstać przecieki)
• Samozgrzewanie (dachy z wieloma miejscami penetracji mogą być z łatwością uszczelnione)
• Piankę można nanieść pod nachyleniem w stosunku do odpływów, aby ułatwić odprowadzanie wody (wodę można całkowicie odprowadzić z nawet głęboko osadzonych dachów).

Energooszczędność:
• Ogranicza straty ciepła
• Kontroluje ruchy powietrza
• Kontroluje transport wilgoci w obrębie systemu

Wysoka wydajność produkcyjna:
• Piankę natryskową można w krótkim czasie nanieść na różnorodne podłoża i większość istniejących powierzchni dachowych. Ponieważ pianka jest samo przylegająca, szybko i trwale wiąże się  z podłożem, na które jest nanoszona.

 

Baymer® Spray AL 747 B jest poliolem, który wraz z izocyjanianem Desmodur® 44 V 20 L tworzy system poliuretanowy stosowany do wytwarzania sztywnej pianki o gęstości efektywnej wynoszącej w przybliżeniu 60 kg/m³. System ten należy nakładać w postaci pianki natryskowej. Podstawowym zastosowaniem pianki natryskowej jest izolacja dachów zewnętrznych.

System poliuretanowy Baymer® Spray AL 747B  charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na ściskanie,  doskonałą stabilnością wymiarową oraz niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła.

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH, polską Aprobatę Techniczną oraz klasyfikację BRoof(t1) w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego na dach pokryty pianką Baymer® Spray AL 747B.

 

Właściwości

Wynik

Metodabadawcza

1

Gęstość pozorna[2]

około 60 kg/m3

PN-EN 1602:1999

2

Współczynnik przewodzenia ciepła w 10oC,λ[2]

Około 0,021 W/(m*K)

PN-EN 12667:2002

3

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień [1]

Euroklasa E

PN-EN 13501-1+A1:2010

4

Naprężenie ściskające[2]

około 617 kPa

PN-EN 826:1998

[1] Metody opisane w niniejszej publikacji oraz przytoczone w niej rezultaty dotyczące oceny odporności ogniowej poliuretanów nie pozwalają na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków odnośnie każdego możliwego ryzyka pożaru podczas użytkowania produktu. Niniejsza publikacja nie zwalnia producenta ostatecznogo wyrobu z odpowiedzialności za przeprowadzenie odpowiednich testów swoich produktów w zakresie odporności ogniowej / ryzyka pożaru w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
[2]Podane wartości służą jedynie jako wskazówka i muszą być zweryfikowane w stosunku do każdego ostatecznego wyrobu zgodnie z warunkami produkcji danego wyrobu

Przetwarzanie
Baymer® Spray AL 747 B powinien być zmieszany z izocyjanianem  Desmodur® 44 V 20 L, za pomocą odpowiedniego sprzętu w stosunku objętościowym 1:1. Uzyskana gęstość uwarunkowana jest przez bieżące czynniki środowiskowe występujące podczas nakładania i od techniki aplikacji. Temperatura otoczenia i wilgoć, jak również temperatura i charakter powierzchni, na którą nakładana jest pianka, także mają znaczny wpływ na ostateczny efekt.

źródło:
Bayer MaterialScience

Przykład wykonanej usługi z wykorzystaniem Baymer Spray 747B 

Niniejsza informacja oraz techniczne wskazówki, zarówno słowne jak i pisane, przekazane są w dobrej wierze i z dochowaniem należytej staranności, ale nie stanowią gwarancji ich prawdziwości oraz kompletności. Niniejsza informacja oraz techniczne wskazówki nie zwalniają z obowiązku testowania naszych produktów w zakresie planowanych zastosowań. Wykorzystywanie, stosowanie oraz przetwarzanie produktów Bayer jest poza naszą kontrolą i dlatego podlega wyłącznej odpowiedzialności użytkownika. Bayer sprzedaje swoje produkty wyłącznie na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.

Tagi:
Remont dachu, Hydroizolacja, Pianka poliuretanowa, Piana pur, Pianka pur, Powłoki natryskowe, Reaktor do pianki, Wlew pianki, Pianka zamkniętokomórkowa, Bayer MaterialScience, Baymer® Spray 747B,