Pcc Prodex sp. z o.o.

Pcc Prodex sp. z o.o.

9 maja 2016 Wyłącz przez puonlineadm

PCC Prodex Sp. z o. o. jest wieloletnim polskim producentem jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych skierowanych dla różnych gałęzi przemysłu. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników, doświadczeniu oraz dobrej znajomości rynku i zagadnień dotyczących przetwórstwa poliuretanów, od 1979 roku nieprzerwalnie wspieramy naszych klientów zlokalizowanych zarówno w kraju jak i za jego granicami. W naszej ofercie znajdą Państwo ponad 150 rozwiązań m.in. w zakresie termoizolacji.

Nasze marki: CROSSIN Spray Insulation, EKOPRODUR, EKOPROMER, EKOPROFLEX, EKOPROPOL, ECOPROCROSS, PROMOFLEX, PROMOPUR/PROMOSTAT i TENSILPUR.

Gorąco, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produktową na nowym portalu produktowym Grupy PCC: www.products.pcc.eu/pl/.

Systemy poliuretanowe konkurencyjną izolacją termiczną na rynku urządzeń chłodniczych i grzewczych

Wprowadzenie

Rynek dla urządzeń chłodniczych jest rynkiem rozwijającym się, który nieustannie ulega innowacyjnym zmianom. Dodatkowo jest szeroko otwarty na usprawniania, zwłaszcza te prowadzące do zwiększenia wydajności i izolacyjności urządzeń. Utrzymująca się stosunkowo dobra sytuacja makrogospodarcza oraz wzrost liczby inwestycji w Polsce powodują, że rośnie zapotrzebowanie na instalacje chłodnicze, a tym samym na komponenty do takich instalacji m.in. systemy izolacyjne. Jednocześnie rynek dla urządzeń chłodniczych jest stosunkowo mocno uwarunkowany zmianami klimatycznymi i ekonomicznymi. Zwłaszcza sezon letni oraz w mniejszym stopniu jesienny, silnie wpływają na zwiększoną sprzedaż sprzętu chłodniczego. Jednym z ważniejszych czynników stymulującym wzrost na tym rynku jest rosnąca ilość inwestycji ze środków unijnych, które między innymi umożliwiają zakup i/lub modernizację profesjonalnych urządzeń chłodniczych. Ponadto, regularne zaostrzanie regulacji prawnych, zwłaszcza dotyczących wymogów środowiskowych znacząco zwiększa popyt na coraz bardziej nowoczesne i technicznie zaawanasowane urządzenia. Obserwowany na rynku wzrost zapotrzebowania dla urządzeń chłodniczych jest w znacznym stopniu udziałem firm związanych z przemysłem mięsnym, mleczarskim czy owocowo-warzywnym. Powiązane z przemysłem spożywczym i równie istotne dla sektora chłodniczego, jest rolnictwo. Duże znaczenie mają też producenci mebli chłodniczych, które w większości zajmują się wyposażaniem dużych obiektów handlowych. Co ważne, na rynku chłodniczym sporo jest jeszcze niewykorzystanych nisz i dalszych możliwości rozwoju. Stąd też można przewidywać, że potencjał na rynku urządzeń chłodniczych dla producentów izolacji termicznych m.in. z wykorzystaniem systemów poliuretanowych jest bardzo duży.

Jeśli chodzi o branżę grzewczą i grupy produktowe tj. zasobniki ciepłej wody użytkowej, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły gazowe, przepływowe podgrzewacze do wody czy grzejniki to sytuacja jest dość odmienna. Ten rynek jest ogromnie konkurencyjny i wrażliwy na cenę, stąd jest mniej otwarty na różnego rodzaju zmiany czy innowacje, zwłaszcza te, które mogą doprowadzić do wzrostu kosztu wytworzenia samego urządzenia. Dodatkowo w ostatnich latach obserwujemy zmniejszające się zapotrzebowanie na niektóre urządzenia grzewcze m.in. konwencjonalne kotły gazowe czy kotły na paliwa stałe. To wszystko powoduje, że mimo ogromnych potrzeb rynkowych, związanych z lepszymi materiałami do izolacji termicznej, wielu producentów, zwłaszcza tradycyjnych urządzeń grzewczych, w dość sceptyczny sposób kieruje swoją uwagę na nowe i lepsze, ale jednocześnie droższe rozwiązania.

Rosnące możliwości obserwuje się w zakresie stosowania poliuretanu do izolacji zasobników ciepłej wody użytkowej. Obowiązujące rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 812/2013 nakazuje producentom bojlerów obowiązek deklarowania klas energetycznych tychże urządzeń, a świadomi klienci wybierają produkty o wyższej klasie energetycznej. Bez wątpienia jedną z najlepszych i najmniej kosztownych dróg uzyskania wyższej efektywności i klasy energetycznej urządzenia jest zastosowanie poliuretanu jako najlepszego materiału izolacyjnego. Możliwości pojawiają się również w stosunkowo ‘młodym’ sektorze kolektorów słonecznych oraz w sektorze pomp ciepła woda – powietrze. To właśnie dla tych sektorów izolacje termiczne na bazie systemów poliuretanowych są jednymi z najbardziej atrakcyjnych, ze względu na większą ich efektywność.

Wymagania dla izolacji termicznej

Pod względem wymagań jakie obowiązują jeśli chodzi o izolacje termiczne dla urządzeń chłodniczych oraz grzewczych, to niezmiernie istotna kwestia jest związana z wysoką jakością i trwałością systemów tworzących izolacje. Dodatkowo każda instalacja chłodnicza czy grzewcza, powinna mieć zapewnioną tzw. optymalną izolację termiczną dostosowaną do warunków pracy danego urządzenia. W rzeczywistości parametry takie jak grubość izolacji czy sam rodzaj zastosowanej otuliny mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania całego systemu. To właśnie te parametry definiowane przez normy i przepisy techniczne mają za zadanie zapewnienie wcześniej wspomnianej optymalnej izolacji termicznej danego urządzenia. Przykładowo oficjalne zdefiniowanie minimalnych grubościach otulin, które przyczyniają się do zmniejszenia utraty ciepła przynoszą wręcz wymierne korzyści finansowe. Według obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, minimalna wartość tego parametru uzależniona jest od średnicy rury przesyłowej oraz od współczynniku przenikania ciepła materiału izolacyjnego. Poza grubością, ważny jest też sam materiał, z którego wykonana jest izolacja. Im lepsze parametry tj. współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepsza izolacyjność samego materiału, a tym samym jego skuteczność. W rzeczywistości inny materiał będzie odpowiedni do izolacji urządzeń chłodniczych i inny do urządzeń grzewczych. Dlatego bardzo ważne jest zastosowanie izolacji termicznej dedykowanej konkretnym systemom, różniące się m.in. tolerancją temperaturową.

Te wymagania dla izolacji termicznej dają ogromne możliwości producentom systemów poliuretanowych, które są obecnie uznawane za jedne z najlepszych spośród dostępnych na rynku materiałów do izolacji termicznej. Poliuretanowa pianka sztywna charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, który przykładowo dla systemów wyprodukowanych przez PCC Prodex wynoszą średnio < 0,022 W/(m·K) (w temperaturze 10°C).

Proponowane systemy z oferty PCC Prodex

Produkty skierowane do branży chłodniczej to przede wszystkim EKOPRODUR 2232W (do izolowania zbiorników i zalewania in situ) oraz EKOPRODUR PM 3032F (do izolacji lad chłodniczych). Oba te produkty są również dość szeroko wykorzystywane jako izolacje chłodni.. Natomiast jeśli chodzi o poliuretanowe izolacje termiczne wykorzystywane w produkcji bojlerów czy podgrzewaczy wody warto wspomnieć o produktach tj. EKOPRODUR 3050W oraz EKOPRODUR WH1230Z.

Wcześniej wspomniane produkty to dwukomponentowe systemy do wytwarzania pianki sztywnej o własnościach samogasnących. Jednak obecnie częściej i w ścisłej współpracy z klientami, zespół technologów z PCC Prodex opracowuje i bada produkty, zgodnie ze wskazówkami klienta i wymaganiami rynku, uwzględniając m.in. oczekiwania związane z gęstością, klasą palności ,a nawet rodzajem środka spieniającego. Dzięki tak szerokim możliwościom, klient ma dziś sposobność otrzymania unikalnego produktu dopracowanego do swoich konkretnych potrzeb.

Podsumowanie

Izolacje termiczne na bazie systemów poliuretanowych, które są wykorzystywane w produkcji urządzeń chłodniczych i grzewczych, są wysoce atrakcyjnym rozwiązaniem dla wymagających producentów aktywnych na tych rynkach. Coraz liczniejsza grupa producentów z dwóch analizowanych sektorów chętnie sięga po rozwiązania poliuretanowe ze względu na ich doskonałe parametry izolacyjne oraz szerokie możliwości dostosowania do konkretnych potrzeb klienta.

Kontakt:
PCC PRODEX Sp. z o. o.
Artemidy 24

01-497 Warszawa
przejdź na stronę dostawcy surowców
tel. +48 22 638 09 24
fax. +48 22 638 00 11