Izolacja z wełny mineralnej czy izolacja natryskowa? Którą wybrać?

Izolacja z wełny mineralnej czy izolacja natryskowa? Którą wybrać?

15 maja 2013 Wyłącz przez puonlineadm

Wełna czy pianka poliuretanowa co wybrać?Cena a jakość. Izolacje z wełny mineralnej.

Rozmawiając z moimi potencjalnymi klientami, którym oferuję wykonanie izolacji natryskowej, słyszę zawsze na początku pytanie: a ile to kosztuje? Rzadko zdarza się klient  który zapyta nie tylko o cenę ale także o inne parametry świadczące o jakości, trwałości itp. Tym klientom którzy preferują najtańsze wykonanie izolacji z wełny mineralnej dedykuję to zdjęcie:

Właściciel tego domu urządził przetarg internetowy na wykonanie izolacji termicznej połaci dachowej swego domu. Wybrał firmę z daleka, nikomu nieznaną, ale za to tanią. W czasie pierwszego sezonu zimowego piec ogrzewający jego dom pracował bez przerwy całą dobę. Mimo tego pomieszczenia na poddaszu nie dawały sie ogrzać powyżej 16C. W tej chwili izolacja termiczna poddasza jest rozbierana całkowicie i będzie wykonana od nowa. Ciśnie się na usta pytanie gdzie był kierownik budowy? Chyba znam odpowiedź. W większości polskich budów domów jednorodzinnych kierownik jest bo musi być. Przychodzi raz w miesiącu po marne 200 albo 300 zł i skutki są takie jak na tym zdjęciu. Wstępne obliczenie kosztów naprawy tego dachu to trzy razy więcej niż za profesjonalnie wykonaną izolację.

Poliuretanowe izolacje natryskowe
Takie przypadki nie dotyczą oczywiście tylko izolacji z wełny mineralnej. Poniżej przykłady wykonania izolacji z piany zamkniętokomórkowej dla klienta któremu wcześniej złożyłem ofertę na izolację z piany o/k. Oczywiście klient szukał oferty tańszej i znalazł ofertę o 50% niższą. A oto efekty pracy tej pseudofirmy:

{AG}2013-05-15/3{/AG}

Braki izolacji w obrębie okna połaciowego. Do tego okno za szerokie w stosunku do rozstawu krokwi. Powoduje to utrudnienia w wykonaniu jakiejkolwiek izolacji.

A tak to wygląda na zdjęciu termowizyjnym. W punkcie M2 temperatura punktu rosy i grzybek jak się patrzy!

 {AG}2013-05-15/4{/AG} 
{AG}2013-05-15/6{/AG}

I jeszcze jedno zdjęcie. Dziura termiczna prawie na wylot.                        

I tak to wygląda. „Zamienił stryjek siekierkę na kijek”.

Porównanie jakości izolacji w technice termowizyjnej. Izolacje z wełny mineralnej
Może na początek kilka przykładów wykonanej izolacj z wełny mineralnej na połaciach polskich domów jednorodzinnych:

 

  {AG}2013-05-15/7{/AG} Termogram pokazuje najbardziej newralgiczne miejsce połaci dachowej. Widać wiele miejsc o temperaturze punktu rosy. Oprócz strat energetycznych spowodują one rozwój grzybów pleśniowych, niezbyt przyjaznych dla ludzkiego organizmu, a szczególnie dzieci.

Rejon okna połaciowego, ścianki kolankowej i ściany szczytowej. Brak izolacji, w punkcie „zimno” rozwój grzybów.

 {AG}2013-05-15/8{/AG}
 {AG}2013-05-15/9{/AG}

Sytuacja wręcz tragiczna. Dom o konstrukcji drewnianej. Pod oknem połaciowym prawdopodobnie zapomniano o izolacji.

Braki izolacji w rejonie ościeżnicy okna połaciowego. Bardzo marna jakość okna połaciowego ale to już inna bajka.

 {AG}2013-05-15/10{/AG}

Zdjęcia potwierdzają  następujące wady wełny:

 • wysoka higroskopijność materiału, każdy błąd w sklejeniu folii paroszczelnej spowoduje z czasem wykroplenie pary wodnej w izolacji i tym samym powiększenie jej wagi i zmniejszenie izolacyjności,
 • brak możliwości 100 procentowego szczelnego ułożenia materiału,
 • przerwy montażowe powiększające się w miarę zwiększania wagi izolacji,
 • wysokie ograniczenia instalacyjne,
 • uciążliwość instalacji
 • brak możliwości instalacji w połaciach deskowanych, uszczelnionych papą, pozbawionych wentylacji ,
 • profesjonalnie ułożona izolacja z wełny mineralnej przekracza średni koszt ułożenia izolacji natryskowej z piany poliuretanowej

A jakie ma zalety? Może tylko ta że do tej pory była najlepszą izolacją termiczną połaci dachowych, ale chyba tylko dlatego że nie było lepszej.

Poliuretanowe izolacje natryskowe
Ze względu na podobne współczynniki przenikalności cieplnej , czyli λ = 3,7 – 4,00 W/m2K przedstawię zdjęcia termowizyjne izolacji natryskowych wykonanych z pianki otwartokomórkowej. Podobne miejsce jak na jednym z poprzednich zdjęć pokazujących izolację z wełny mineralnej. Połać idealna termicznie. Obniżenie temperatury w narożniku wynika ze specyfiki kamery termowizyjnej ,która w  narożnikach wklęsłych zawsze wykazuje obniżenie temperatury. 

  {AG}2013-05-15/11{/AG} Zdjęcie pokazuje także niższą temperaturę ścianki kolankowej mimo że na zewnątrz jest izolacja ze styropianu gr. 12 cm. Ciekawe dlaczego? Jeśli ktoś zna odpowiedź, proszę o informację na: obsluga-inwestycji@home.pl

Okno połaciowe. Izolacja z piany poliuretanowej gr. min. 15 cm wykonana wiosną 2011. Izolacja idealna termicznie. jedyna uwaga może dotyczyć okna i marnej jakości uszczelek między pakietem szklanym a skrzydłem okiennym.

  {AG}2013-05-15/12{/AG}
  {AG}2013-05-15/13{/AG} Termowizja prawdę Ci powie jak kiedyś Cyganka. Zdjęcie które cieszy oko fachowca. Mamy tu trzy rzeczy: marne okno, idealną izolację termiczną, oraz widok konwekcji ciepła od grzejnika umieszczonego pod oknem połaciowym.

Czas na podsumowania

1. Wady izolacji poliuratanowych?

 • nie znam

Zalety?

 • znaczne podniesienie sprawności energetycznej budynków
 • szybkość i czystość instalacji,
 • szczelność oraz brak mostków termicznych,
 • brak ograniczeń w konstrukcjach o skomplikowanych kształtach,
 • powiększenie objętości podczas natrysku ok. 120 razy,
 • wieloletnia żywotność izolacji bez zmiany właściwości fizycznych materiału,
 • identyczna struktura materiału w każdym miejscu izolacji
 • monolityczność  izolacji (brak połączeń)

2. Piana otwartokomórkowa – jaką grubość stosować?
Wszystkie zdjęcia termowizyjne izolacji z piany o/k dotyczą instalacji gr. min. 15 cm, a zdjęcia izolacji z wełny mineralnej gr. 25 – 30 cm. A więc o co chodzi? Przecież oba te materiały mają tą samą lub podobną lambdę . Popatrzmy na porównanie pewnych wartości:

 

Wełna mineralna

Piana otwartokomórkowa

Łączenia

tak

nie

Łączniki metalowe, stelaże

tak

nie

Niejednorodność materiału

tak

nie

Chłonność wody

tak

nie

Współczynnik  

1

3,7

Przypatrując się tej tabeli mamy odpowiedź na pytanie. Oprócz bardzo ważnych czterech pierwszych właściwości, bardzo ważny jest współczynnik mi, który określa szybkość dyfuzji pary wodnej. Dla wełny jest to 1 i dla powietrza też jeden. A więc dyfuzja pary wodnej*(słownik na końcu artykułu) w wełnie jest taka sama jak w warstwie powietrza.

3. Czy grubość izolacji z piany otwartokomórkowej min. 15 cm wystarczy?
Na dzisiaj tak, ponieważ dla połaci dachowej współczynnik U* obowiązuje w wysokości 0,25 w/m2K i przy izolacji gr. 15 cm wyniesie on ok. 0,245 , ale już w 2021 roku przewiduje się że będzie to 0,14 . I pytanie , jaka wełna lub piana otwartokomórkowa będzie w stanie to zapewnić?

Na zakończenie kilka refleksji:
Dociera do mnie bardzo wiele pytań od kolegów zajmujących się izolacjami poliuretanowymi. Są to pytania typu: czy 15 cm to wystarczająca warstwa?, Czy stosować lub nie folię paroszczelną? Czy można użyć piany zamkniętokomórkowej na powierzchnię  paroszczelną?  Albo jak obliczyć powierzchnię poddasza gdzie występują trójkąty? Jak obliczyć zużycie materiału? Co to jest temperatura punktu rosy? Co to jest współczynnik dyfuzji pary wodnej i po co się go podaje?

Muszę powiedzieć że chwilami ogarnia mnie przerażenie że pojawiła się w budownictwie duża grupa osób wietrzących łatwy zarobek. Osoby te oraz firmy przez nich prowadzone nie mają pojęcia o tym co robią i dlaczego.

W sytuacji kiedy wejdzie w życie nowa norma europejska  EU 14315-1 wprowadzająca rygory i zasady wykonywania izolacji poliuretanowych wiele z tych firm nie sprosta wymaganiom i albo upadnie albo co gorsze będzie nadal prowadziło działalność  na zasadzie „naciągnąć, skasować i spadać”. Już sam obowiązek wystawienia deklaracji zgodności z normą stwarzać będzie problemy dla firm nie mających pojęcia o podstawowych zasadach fizyki budowli oraz pragmatyki wykonywania obliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Kliknij i wyraź swoją opinię na forum >>

inż. Lech Makówka
Kołobrzeg, kwiecień 2013

Biuro Obsługi Inwestycji

Słownik:
* dyfuzja pary wodnej – Przemieszczanie się pary wodnej przez przegrodę budowlaną spowodowane różnicą ciśnień. Różne wartości ciśnienia pary wodnej po obu stronach przegrody są wynikiem różnic w temperaturze i wilgotności powietrza. Para wędruje od strony wyższego ciśnienia (ciepła strona) w kierunku ciśnienia niższego (strona zimna). Opór, który stawia dany materiał parze wodnej określany jest za pomocą WSPÓŁCZYNNIKA OPORU DYFUZYJNEGO. Porównywany jest do oporu powietrza który wynosi 1.

* współczynnik U – Współczynnik przenikania ciepła (U, również stary k) – współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych

* lambda λ – Zdolność materiału do przewodzenia ciepła jest określana przy pomocy współczynnika przewodzenia ciepła, oznaczanego grecką literą λ [lambda]. Wartość ta odpowiada ilości ciepła w dżulach, jakie jest przewodzone przez warstwę materiału o grubości 1m i powierzchni 1m 2 , przy różnicy temperatur po obydwu stronach równej jednemu stopniowi, w czasie zaledwie jednej sekundy. Im mniejsza jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału, tym lepszym jest on izolatorem. Wartości lambdy dla konkretnych materiałów uzyskiwane są podczas specjalistycznych badań, w których mierzy się faktyczny strumień ciepła przewodzony przez próbkę konkretnego materiału.

Tagi:
Obsługa inwestycji, Lech Makówka, wykonawcy izolacji zachodnio-pomorskie, elastomer, hydroizolacjaizolacja poddasza, izolacje natryskowe, natrysk pianki, natrysk pianki poliuretanowej, ocieplenia, pianka poliuretanowa, remont dachutermoizolacja