Powołano zarząd Covestro

Powołano zarząd Covestro

3 września 2015 Wyłącz przez puonlineadm

Covestro - logotyp

Leverkusen, 13 sierpnia 2015. Rada Nadzorcza Bayer MaterialScience AG (w przyszłości: Covestro) powołała członków przyszłego zarządu Covestro ze skutkiem od 1 września 2015 roku. Potwierdzono, że prezesem zarządu Covestro zostanie Patrick Thomas (57) – prezes Bayer MaterialScience od 2007 roku. Frank H. Lutz (46), który dołączył do Bayer MaterialScience w październiku 2014 roku, pozostanie dyrektorem finansowym Covestro.

Nowymi członkami zarządu Covestro zostaną: dr Klaus Schäfer (52) i dr Markus Steilemann (45). Dr Schäfer będzie odpowiedzialny z ramienia zarządu za działalność przemysłową (dyrektor ds. operacji przemysłowych) obejmującą produkcję i technologie. Dr Steilemann początkowo będzie członkiem zarządu odpowiedzialnym za innowacje, a do 31 grudnia 2015 roku będzie nadal sprawował swoją funkcję kierownika jednostki Bayer zajmującej się produkcją poliwęglanów. Od 1 stycznia 2016 roku przejmie również odpowiedzialność z ramienia zarządu za jednostkę Bayer produkującą poliuretany, bowiem 31 grudnia 2015 roku dr Joachim Wolff, który jest obecnie odpowiedzialny za tę jednostkę, przejdzie na emeryturę. Daniel Meyer, obecny szef działu powłok, klejów i produktów specjalnych, pozostanie odpowiedzialny za działalność tej jednostki. Nowy szef jednostki Bayer produkującej poliwęglany zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

– Jesteśmy przekonani, że podjęliśmy właściwe decyzje kadrowe, które przyczynią się do sukcesu Covestro jako niezależnej firmy. Przekazując funkcje kierownicze temu doświadczonemu zespołowi zarządzającemu, mamy nadzieję zapewnić firmie Covestro pozycję lidera na arenie międzynarodowej i zapewnić jej dalszy dynamiczny rozwój w przyszłości – powiedział dr Richard Pott, przewodniczący Rady Nadzorczej Bayer MaterialScience AG. Patrick Thomas dodaje: – W przyszłości chcemy jeszcze bardziej zbliżyć się do klienta, zwiększyć potencjał innowacyjny, wydajność i rentowność, bowiem wszystkie te obszary mają kluczowe znaczenie dla Covestro. Bardzo się cieszę na współpracę z nowym zarządem.

Od 1 września 2015 roku spółka Bayer MaterialScience zmieni nazwę na Covestro. Akcje tej spółki Bayer zamierza wypuścić na rynek najpóźniej w połowie 2016 roku. O planowanym wydzieleniu Bayer MaterialScience informowano we wrześniu 2014 roku.

Patrick Thomas sprawuje funkcję prezesa zarządu Bayer MaterialScience AG od 1 stycznia 2007 roku. Urodził się 30 września 1957 roku w Portsmouth w Wielkiej Brytanii. W 1979 roku ukończył Uniwersytet Oksfordzki z dyplomem inżyniera. W tym samym roku rozpoczął swoją karierę w brytyjskiej firmie chemicznej Imperial Chemical Industries (ICI), a do 1989 roku zajmował szereg stanowisk w spółce ICI Pharmaceuticals and Agrochemicals (od 1993 roku pod nazwą Zeneca) w Wielkiej Brytanii. W 1989 roku przeniósł się do ICI Polyurethanes w Belgii, gdzie podejmował szereg funkcji kierowniczych, aż do roku 1993, kiedy został mianowany dyrektorem regionalnym na Europę, Afrykę i Bliski Wschód. Cztery lata później został globalnym prezesem ICI Polyurethanes.

W 1999 roku dołączył do zespołu amerykańskiej spółki chemicznej Huntsman jako prezes działu poliuretanów, wydajności i zaawansowanych materiałów, również z siedzibą w Belgii. Następnie, w roku 2003, został mianowany wiceprezesem wykonawczym Huntsman Matlin Patterson. Po krótkim okresie zatrudnienia w charakterze konsultanta ds. spółek private equity w sektorze przemysłowym 15 sierpnia 2006 roku dołączył do zespołu Bayer MaterialScience.

Patrick Thomas jest prezesem PlasticsEurope – Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych – oraz Oxford University Business Economics Program (OUBEP). Przewodniczy także komitetowi doradczemu European Institute for Industrial Leadership i jest dyrektorem niewykonawczym BG Group plc.

Patrick Thomas

Frank H. Lutz został członkiem Zarządu i Komitetu Wykonawczego Bayer MaterialScience 1 października 2014 roku, gdzie miesiąc później został również mianowany osobą odpowiedzialną za finanse. W ramach Komitetu Wykonawczego jego obowiązki obejmują również takie obszary jak administracja i usługi w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (regiony EMEA/EEMEA).

Urodził się 14 grudnia 1968 roku w Stuttgarcie w Niemczech. Na Uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii studiował ekonomię i administrację biznesu, ze szczególnym naciskiem na bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Goldman Sachs, zajmując różne, coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska w Londynie, Frankfurcie i Nowym Jorku, aż do grudnia 2004 roku. Po okresie pracy w Deutsche Bank został mianowany wiceprezesem ds. finansów w spółce MAN. Trzy lata później został dyrektorem finansowym w MAN SE w Monachium w Niemczech. Pierwszego maja 2013 roku został powołany do Rady Koordynacyjnej grupy spółek Aldi Süd, gdzie jako dyrektor finansowy był odpowiedzialny za finanse detalistów.

Frank Lutz

Od 1 stycznia 2015 roku dr Klaus Schäfer jest członkiem Komitetu Wykonawczego Bayer MaterialScience i dyrektorem ds. operacji przemysłowych. Urodził się 2 września 1962 roku w Brühl w Niemczech. Studiował fizykę i obronił doktorat na Uniwersytecie w Kolonii. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako inżynier ds. operacyjnych w Erdölchemie, dawniej spółce joint venture pomiędzy Bayer i BP. Po okresie zajmowania różnych stanowisk związanych z produkcją i technologią w 2000 roku przeniósł się do BP w Grangemouth w Szkocji. Odpowiadał tam za infrastrukturę techniczną terenu rafinerii i petrochemii.

Do spółki Bayer dołączył w 2001 roku, przejmując odpowiedzialność globalną za technologię kontroli procesu w Plastics Business Group. W miarę rozwoju firmy – najpierw utworzono w 2002 roku spółkę Bayer Polymers, a następnie spółkę Bayer MaterialScience – był odpowiedzialny za obsługę techniczną i świadczenie usług w zakresie infrastruktury dla zakładów produkcyjnych tej spółki. W 2006 roku został powołany na stanowisko członka i przewodniczącego Zarządu spółki Bayer Industry Services (obecnie Currenta, spółka joint venture Bayer i Lanxess).

Pięć lat później rozpoczął pracę w Bayer MaterialScience jako starszy przedstawiciel krajowy na rynek chiński. W 2013 roku, zanim przejął odpowiedzialność za operacje przemysłowe, został szefem działu produkcji i technologii w jednostce Bayer produkującej poliuretany.

Klaus Schaefer

Dr Markus Steilemann jest członkiem Komitetu Wykonawczego Bayer MaterialScience, a od 1 kwietnia 2013 roku szefem jednostki Bayer produkującej poliwęglany. Z wykształcenia doktor chemii. Dołączył do grupy Bayer w 1999 roku jako wewnętrzny konsultant w dawnym dziale planowania korporacyjnego. Zajmował różne, coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska i zdobył bogate doświadczenie w dziedzinie modelowania procesów biznesowych, rozwoju organizacji i łańcucha dostaw.

W styczniu 2008 roku przeniósł się do jednostki Bayer produkującej poliwęglany w Hongkongu, gdzie przewodniczył wielu regionalnym segmentom biznesowym. W sierpniu 2011 roku przeniósł się do globalnej siedziby jednostki produkującej poliwęglany w Szanghaju, a w lipcu 2012 roku został mianowany szefem działu marketingu globalnego w przemyśle w jednostce Bayer produkującej poliwęglany.

Urodził się 30 kwietnia 1970 roku w niemieckim Geilenkirchen. Studiował chemię na Uniwersytecie RWTH w Akwizgranie w Niemczech oraz na Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii. Posiada doktorat z dziedziny chemii technicznej oraz tytuł magistra chemii przemysłowej Uniwersytetu RWTH w Akwizgranie.
Markus Steilemann

Bayer: Science For A Better Life

 

Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie i etycznie korporacyjny obywatel . W roku podatkowym 2014, firma Bayer zatrudniała 118,888 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 42.2 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.5 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.6 mld €.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl

Odwiedź nas na Facebooku: http://www.facebook.com/Bayer,

na Twitterze: https://twitter.com/Bayer,

na YouTube: http://www.youtube.com/user/BayerPolska

Kontakt:

Monika Lechowska, tel.: +48 22 572 35 16

e-mail: monika.lechowska@bayer.com