Działania Związku SIPUR w II kwartale 2017 roku

27 września 2019 Wyłącz przez puonlineadm

Konferencje „Rynek materiałów budowlanych pod kontrolą 2”, 6 kwietnia 2017 oraz „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm 3”, 8 maja 2017, Warszawa

Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencjach zorganizowanych przez portal budowlany Muratorplus.pl w ramach cyklu „Chcemy uczciwego budownictwa”, które prowadziła Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca czasopism Murator i Architektura-murator oraz Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl. Podczas spotkań profesjonalistów budowlanych wypowiadali się m.in.: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dorota Podsiedzik–Malec – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Anita Wichniak-Olczak – Dyrektor Departamentu Informacji w Urzędzie Zamówień Publicznych, Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes ASM Centrum Badan i Analiz Rynku, Rafał Bałdys – Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W przeprowadzonej debacie pt. „Mądry Polak po szkodzie? Jakich błędów na rynku zamówień publicznych nie wolno nam powtórzyć?” wzięli udział: Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Rafał Bałdys – Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Adrian Furgalski – Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Na zakończenie konferencji przedstawiciele szeregu organizacji branżowych, w także związku „SIPUR”, podpisali list intencyjny o współpracy w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”.

2
Targi Budowlane „SIBEX”, 21-23 kwietnia 2017, Sosnowiec
Jak co roku Związek „SIPUR” był jednym z patronów kolejnej edycji targów „SIBEX”. Nasze stoisko było licznie odwiedzane przez gości 10-tej jubileuszowej imprezy w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

2
Konferencje "Akustyka Budynku – Case study", 25 kwietnia 2017 oraz „Fasady” ,24 maja 2017, Warszawa
Przedstawiciel „SIPUR” uczestniczył w konferencjach tematycznych zorganizowanych w Pałacu Prymasowskim przez portal budowlany Muratorplus.pl. Podczas spotkań profesjonalistów branży budowlanej poruszono szereg kwestii dot. aktualnych wymogów w zakresie akustyki oraz prawidłowego projektowania i wykonawstwa fasad nowoczesnych budynków.

2
XXXI Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska "Cottonina”, 9-12 maja 2017, Świeradów Zdrój
„SIPUR” był jednym ze sponsorów corocznego spotkania entuzjastów fizyki budowli zorganizowanego przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Politechniki Wrocławskiej. Głównym elementem programu były wykłady prof. dr hab. inż. Jerzego Wyrwała „Termodynamiczne podstawy fizyki budowli”.

2
IV Międzynarodowa Konferencja „ETICS”, 11–12 maja, Ożarów Mazowiecki
Przedstawiciele „SIPUR” uczestniczyli w kolejnej edycji konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. Jednym z celów spotkania było prowadzenie fachowej dyskusji nt. wymagań w zakresie rozwiązań technologicznych ETICS gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Stowarzyszenie SSO od wielu lat promuje prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.

2
Plastic Industry Meeting, 22 maja 2017, Kielce
Tradycyjnie w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy ”PLASTPOL” w Kielcach, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz Fundacja PlasticsEurope Polska zorganizowały spotkanie branżowe. W panelu dyskusyjnym poświęconym aktualnym wyzwaniom stojącym przed przemysłem tworzyw sztucznych wziął udział przedstawiciel „SIPUR”.

2
X Sympozjum z cyklu Budownictwo Ogólne pt. „Zagadnienia Konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie”, 29–31 maja 2017, Fojutowo
"SIPUR" był jednym ze sponsorów tegorocznego sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Tematyka tegorocznego spotkania obejmowała zagadnienia badawcze, realizacyjne i eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego, fizyki budowli, materiałów budowlanych i geodezji w budownictwie.

Konferencja Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych 8–10 czerwca 2017, Niepołomice
Organizatorem tegorocznej konferencji był Instytut Zarządzania w Budownictwie
i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów spotkania naukowców i praktyków budownictwa.

2
XXI Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, 21 czerwca 2017, Warszawa
W trakcie zgromadzenia wybrano nowe władze KBiN. Przewodniczącym Konfederacji został Krzysztof Baranowski z Polskiego Związku Gipsu, a jednym z wiceprzewodniczących Maciej Kubanek reprezentujący „SIPUR”.

2
IV Konferencja „Problemy inżynierii i kształtowania środowiska” 27–28 czerwca 2017, Poznań
Związek „SIPUR” był jednym ze sponsorów spotkania ludzi nauki zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Konferencja była połączona z 55-leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP.

2
Spotkanie Inicjatywy Efektywna Polska, 27 czerwca 2017, Warszawa
Podczas kolejnego spotkania organizacji wspierających Inicjatywę Efektywna Polska w którym wziął udział przedstawiciel "SIPUR", zaprezentowane zostały wyniki najnowszych badań stanu technicznego budynków jednorodzinnych w Polsce (źródła ogrzewania i standardy izolacyjności cieplnej). Przedyskutowano także "Krajowy Plan Działań dotyczącego efektywności energetycznej dla Polski 2017" (KPDEE) opublikowany niedawno przez Ministerstwo Energii oraz „Krajowy Program Modernizacji. W kierunku gospodarki niskoemisyjnej” przygotowany przez Instytut Ekonomii Środowiska i Inicjatywę Efektywna Polska

2
Prezentacje nt. poliuretanu dla obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej
W drugim kwartale 2017 roku „SIPUR” kontynuował cykl prezentacji dla obecnych i przyszłych profesjonalistów budowlanych. Przedstawiciele Związku spotykali się z inżynierami zrzeszonymi w kołach PZITB w Łodzi, Olsztynie i Krakowie, a także ze studentami wyższych uczelni. W ramach prezentacji zatytułowanych „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” omówiono wytwarzanie, budowę, rodzaje i parametry wyrobów z poliuretanu przeznaczonych do izolacji cieplnej w budownictwie. Spotkania ze studentami odbyły się na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i Poznaniu, Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice w Koszalinie, Krakowie i Wrocławiu.

Nowi członkowie "SIPUR"
Podczas Zgromadzenia Ogólnego 8 czerwca 2017 członkowie "SIPUR" podjęli decyzję o przyjęciu do Związku firmy Ekopur System, Purtech Poland Sp. z o.o. i Salus Expo.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania – bardzo proszę o kontakt
Maciej Kubanek – Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny
e-mail: sekretarz@sipur.pl, tel. kom. 792 208 623