Akademia Kumibex: szkolenie z natrysku piany (teoria i praktyka)

16 czerwca 2017 Wyłącz przez puonlineadm

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych rozpoczęciem lub rozszerzeniem działalności gospodarczej o wykonywanie aplikacji natryskowych materiałów izolacyjnych (pianki poliuretanowe, elastomery, polimoczniki). W pierwszym dniu szkolenia, skupimy się na zagadnieniach teoretycznych, omówione zostaną rodzaje dostępnych natryskowych materiałów izolacyjnych i obszary ich zastosowania, przyjrzymy się przepisom budowlanym regulującym branżę, poznamy urządzenia wymagane do prowadzenia aplikacji, sprawdzimy na ile jest to opłacalna dziedzina rynku i jakie niesie ze sobą zagrożenia.

W drugim dniu każdy z uczestników będzie mógł wykonać praktyczny natrysk materiałów izolacyjnych na bazie pian poliuretanowych otwarto komórkowych, zamknięto komórkowych i elastomerów, dla nieznających lęku zostanie przeprowadzony sprawdzian umiejętności będący podstawą do wystawienia świadectwa kwalifikacji Akademii Kumibex. Cała wartość merytoryczna będzie uzupełniona miłą, integracyjną atmosferą, zachęcającą do dyskusji i wymiany poglądów.

Misją organizatorów szkolenia jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy branżowej oraz tworzenie i wdrażanie rozwiązań skutecznie wspierających działania Państwa – naszych obecnych i przyszłych partnerów biznesowych.

ZAPRASZAMY
AKADEMIA KUMIBEX I PARTNERZY

Dzień I (Czwartek)
10:00 Rejestracja uczestników.
10:15 Prezentacja tematyki szkoleniowej.
10:30 Dlaczego izolacje natryskowe cieszą się tak dużą popularnością: właściwości fizykochemiczne natryskowych materiałów izolacyjnych (NMI) i ich porównanie z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku,wysoka trwałość, wydajność i produktywność NMI,zalety aplikacji „In-situ”,NMI, a ekologia.
11:00 Omówienie rodzajów materiałów izolacyjnych i ich zastosowanie: pianki poliuretanowe zamknięto komórkowe (PZK) i otwartokomórkowe (PZO),hybrydy poliuretanowo-polimocznikowe (HPP), polimoczniki (CP).
12:00 Przerwa kawowa.
12:15 Przepisy budowlane normujące wykonywanie izolacji natryskowych.: ustawy, aprobaty i normy regulujące rynek NMI,nazewnictwo, wymagania, kody systemowe, kluczowe parametry, metodologie pomiarowe.
13:15 Oprzyrządowanie niezbędne do realizacji opartych o natryskowe materiały izolacyjne. zasada działania, rodzaje urządzeń, kluczowe parametry pracy, akcesoria i oprzyrządowanie opcjonalne,optymalny dobór urządzenia do przetwarzanych materiałów,wymagane media i personel do obsługi,aspekty eksploatacyjne.
15:00 Obiad.
16:00 Zakładanie, rozwój i utrzymanie działalności związanej z wykonywaniem izolacji natryskowych. układanie portfela usług,kalkulacja kosztów zużycia surowców.
17:00 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas natrysku pianki. zagrożenia przy aplikacji NMI, metody ochrony zdrowia podczas prowadzenia aplikacji,uprawnienia, dokumentacja i dobre praktyki przy obsłudze NMI.
17:30 Zakończenie.
19:00 Uroczysta kolacja.

Dzień II
09:00 Rejestracja uczestników.
09:15 Praktyczne pokazy natrysków pian poliuretanowych otwartokomórkowych, zamkniętokomórkowych i elastomerów.
15:00 Obiad.
16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

CENA 750 PLN za jednego uczestnika szkolenia. Podana cena jest ceną brutto i uwzględnia 23% podatek VAT. Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, odzież ochronną, dostęp do urządzeń, surowców, próbek i wszystkich atrakcji.

Pozostałe materiały
Agenda.pdf

Rejestracja na szkolenie: 32 381 32 00 wew. 3
www.kumibex.pl