Renowacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianką PUR (3)

Renowacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianką PUR (3)

27 września 2019 Wyłącz przez puonlineadm

Technologia pianki poliuretanowej pozwoliła na uszczelnienie dachu oraz jednocześnie kontynuację pracy bazy załadunkowej bez kosztownych postojów. 

 

Podjęto decyzję na wykonanie natrysku 5 cm pianki poliuretanowej typu PoliuretanSpray S-503 firmy Synthesia Internacional wraz z zabezpieczeniem pianki powłoką Flexopol wraz z posypką łupkową.

Firma KUMIBEX sp. z o.o. została wybrana w drodze negocjacji do realizacji zadania. W sierpniu firma przystąpiła do realizacji remontu. W pierwszej kolejności dach został umyty.

Następnie wykonano natrysk warstwowy pianki w łacznej grubości 5 cm przy urzyciu maszyny dozującej Reactor H-50 firmy GRACO. Łaczny natrysk powierzchni 5000 m2 wyniósł łącznie 7 dni.

Jako warstwę wykończającą zastosowano powłokę akrylową Flexopol nakładaną w dwóch warstwach techniką wysokoniśnieniowego natrysku typu Airless. Jako międzywarstwę zastosowano posypke łupkową , która dodatkowo wzmacnia powłokę przed oddziaływaniem ptactwa.

Całość prac została zrealizowana w 14 dni. Dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej uniknieto kosztownych przestojów, zaoszczędzono koszty utylizacji starych płyt i dodatkowo wzmocniono konstrukcyjnie dach zapewniając jego 100% szczelność.