Wzorowe wykonawstwo - dział

Renowacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianką PUR (3)

Technologia pianki poliuretanowej pozwoliła na uszczelnienie dachu oraz jednocześnie kontynuację pracy bazy załadunkowej bez kosztownych postojów. 

 

Podjęto decyzję na wykonanie natrysku 5 cm pianki poliuretanowej typu PoliuretanSpray S-503 firmy Synthesia Internacional wraz z zabezpieczeniem pianki powłoką Flexopol wraz z posypką łupkową.

Firma KUMIBEX sp. z o.o. została wybrana w drodze negocjacji do realizacji zadania. W sierpniu firma przystąpiła do realizacji remontu. W pierwszej kolejności dach został umyty.

Następnie wykonano natrysk warstwowy pianki w łacznej grubości 5 cm przy urzyciu maszyny dozującej Reactor H-50 firmy GRACO. Łaczny natrysk powierzchni 5000 m2 wyniósł łącznie 7 dni.

Jako warstwę wykończającą zastosowano powłokę akrylową Flexopol nakładaną w dwóch warstwach techniką wysokoniśnieniowego natrysku typu Airless. Jako międzywarstwę zastosowano posypke łupkową , która dodatkowo wzmacnia powłokę przed oddziaływaniem ptactwa.

Całość prac została zrealizowana w 14 dni. Dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej uniknieto kosztownych przestojów, zaoszczędzono koszty utylizacji starych płyt i dodatkowo wzmocniono konstrukcyjnie dach zapewniając jego 100% szczelność.