Firma BASF przygotowuje się do obchodów 150-lecia istnienia w 2015 roku

Firma BASF przygotowuje się do obchodów 150-lecia istnienia w 2015 roku

15 października 2014 Wyłącz przez puonlineadm

BASF - we create chemistryFirma BASF prezentuje nową deklarację „We create chemistry” (pl. Tworzymy chemię) w swoim logo. Zmiana identyfikacji marki podkreśla to, w jaki sposób firma BASF współpracuje i kreuje innowacje z partnerami oraz klientami na rzecz zrównoważonej przyszłości. Nowa deklaracja jest owocem strategii BASF „Tworzymy chemię”, ogłoszonej w 2011 roku. „Od momentu ogłoszenia strategii, firma BASF coraz bardziej skupia się na oferowaniu klientom sfunkcjonalizowanych produktów i rozwiązań jako inteligentnych kombinacji związków opartych na chemii. Zatem to dobry czas, aby uczynić kolejny krok i zamienić ‘The Chemical Company’ na ‘We create chemistry’. Nowa deklaracja odnosi się nie tylko do nauki, ale również do chemii istniejącej pomiędzy ludźmi, co jest istotą firmy BASF i jej marki” – wyjaśnił dr Kurt Bock, Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF. 

Początkowo logo zawierające deklarację „We create chemistry” wykorzystywane będzie przy okazjach dotyczących bezpośrednio 150-lecia istnienia firmy. Od 1 stycznia zostanie rozpowszechnione we wszystkich kanałach komunikacyjnych BASF. Pozostałe elementy wizerunku BASF, np. sześć firmowych kolorów, pozostaną bez zmian.

Zgodnie ze swoim przesłaniem: „Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości”, firma BASF zamierza łączyć ludzi i ich pomysły w procesie współtworzenia. W roku jubileuszowym BASF zaprasza wszystkich do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla globalnych wyzwań związanych z życiem w miastach, inteligentną energią i żywnością. Aby pobudzić dyskusje, firma uruchomiła interaktywną platformę internetową o nazwie Creator Space™ pod adresem www.creator-space.basf.com. To tutaj klienci, naukowcy, internauci oraz eksperci firmy BASF mogą wymieniać swoje poglądy i pomysły.

Wnioski przedstawione w konwersacjach internetowych będą stanowić podstawę do dyskusji prowadzonych podczas wydarzeń organizowanych wirtualnie i w świecie realnym w 2015 roku. Celem jest tworzenie innowacji i pozostawienie trwałego śladu w obszarze poprawy życia społecznego i  działalności firmy BASF przy okazji roku jubileuszowego.

„Nasza 150-letnia historia pokazuje, że chemia jest bodźcem dla nowych pomysłów i rozwiązań. Innowacje w XXI wieku wymagać będą nowych strategii i narzędzi, a sieci społecznościowe są ważnym elementem tego systemu. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do dyskusji w witrynie Creator Space” – powiedział Bock.

Dyskusje związane z rokiem jubileuszowym skupiają się na trzech zagadnieniach

Do 2050 roku naszą planetę zamieszkiwać będzie ponad dziewięć miliardów ludzi. Potrzeby zwiększającej się światowej populacji w zakresie odpowiednich warunków bytowych, energii i żywności mogą zostać zaspokojone wyłącznie dzięki innowacjom. Firma BASF określiła trzy tematy, stanowiące trzon programu jubileuszowego, w których chemia odgrywa istotną rolę:

  • Życie w miastach – Szacuje się, że do 2050 roku mieszkańcy miast będą stanowić 70% całej ludności świata. Społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wyzwania, takie jak zapewnienie dostępu do wody bieżącej, poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, jak również dostępność oszczędnych środków transportu oraz mieszkań mnożą się tak szybko, jak szybko rozwijają się miasta.

  • Inteligentna energia – Gwałtownie rosnące zapotrzebowanie na energię jest jednym z najbardziej naglących globalnych wyzwań. Przyszłość inteligentniejszej energii polega na wytwarzaniu niedrogiej energii z czystych i odnawialnych zasobów, takich jak wiatr i słońce, zwiększeniu efektywności energetycznej oraz poprawie sposobów przemysłu i magazynowania energii.

  • Żywność: Wyżywienie rosnącej populacji na świecie poprzez zapewnienie stabilnego zaopatrzenia w żywność jest w nadchodzących dziesięcioleciach jednym z najbardziej kluczowych wyzwań. Ograniczenie marnotrawstwa żywności, zapewnienie pożywnego jedzenia oraz poprawa wydajności produkcji żywności to działania, których przeprowadzenie jest konieczne, aby zapobiec niedożywieniu i zaburzeniom stanu odżywienia.

Dalsze szczegóły programu jubileuszowego zostaną ogłoszone na konferencji prasowej 4 grudnia 2014 roku. Na stronie Creator Space regularnie będą pojawiać się nowe informacje dotyczące wszystkich wydarzeń i działań związanych z jubileuszem. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie uroczystość obchodów 150-lecia w Ludwigshafen 23 kwietnia 2015 roku.

O firmie BASF
W firmie BASF tworzymy chemię – robimy to już od 150 lat. Nasze portfolio obejmuje chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające i środki ochrony roślin, a także ropę naftową i gaz. Jako wiodąca na świecie firma chemiczna, łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Poprzez naukę i innowacje umożliwiamy naszym klientom z niemal wszystkich branż zaspokajanie aktualnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa. Nasze produkty i rozwiązania przyczyniają się do zachowania zasobów, zapewnienia wyżywienia i poprawy jakości życia. Podsumowaliśmy ten wkład, formułując cel naszej firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. W roku 2013 BASF odnotował sprzedaż na poziomie około 74 mld euro, a liczba zatrudnionych pracowników według stanu na koniec roku wyniosła ponad 112 000 osób. Akcje BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej  www.basf.com

źródło: BASF

Galeria:
{AG}2014-10-15{/AG}

Tagi
Poliuretany150-lecie BASF, BASF Poliuretany Polska