Artykuły, testy, recenzje - strona główna

Nadchodzi czas idealnej izolacji

Coraz częściej pojawiają się w mediach informacje na temat zmian proponowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Powołując się na jeden z polskich serwisów monterskich można zauważyć tendencję ku której zmierza prawodawstwo w zakresie izolacji, wentylacji, chłodzenia. Według projektu maksymalna wartość wskaźnika U […]