Dostawcy sprzętu

Urządzenia do natrysku pianki poliuretanowej

Natryskowa pianka poliuretanowa (NPUR)  jest aplikowana za pomocą maszyny dozującej typu 2K (dwu- komponentowej), która tłoczy w odpowiedniej proporcji komponenty do głowicy natryskowej w której następuje mieszanie komponentów i aplikacja na izolowaną powierzchnię. Urządzenie zazwyczaj wysokociśnieniowe powinno  być obsługiwane przez przeszkolonych, profesjonalnych pracowników.

Poly ( poliole)  i Iso ( izocyjanian ) są zwykle dostarczane w   200 litrowych beczkach. Materiały muszą być transportowane i przechowywane zgodnie z określonymi procedurami. Transport komponentów od maszyny dozującej z beczek odbywa się za pomocą pomp zwanych pompami transferowymi.

Typowy sprzęt używany do aplikacji NPUR składa się z:

Dwóch pomp transferowych, mieszalnika po stronie Poly, wysokociśnieniowej maszyny dozującej, węży podgrzewanych , oraz głowicy natryskowej ( pistoletu ).Pompy transferowe tłoczą komponenty z beczek do maszyny dozującej, która podgrzewa surowce do odpowiedniej temperatury i wytwrza odpowiednie ciśnienie . Następnie komponenty oddzielnie są tłoczone podgrzewanymi wężami do pistoletu natryskowego, w którym po otarciu spustu następuje mieszanie i natrysk na izolowaną powierzchnię. Najczęściej  POLY i ISO są mieszane  w stosunku 1:1 objętościowym.

Maszyny dozujące
Maszyny dozujące występują w najróżniejszych kształtach i rozmiarach. Istnieje kilka głównych cech, które należy rozważyć przy określaniu i zakupie maszyny: rodzaj napędu, wydajność w kg/min, maksymalne ciśnienie oraz moc grzałek. Istotną cechą jest również maksymalna długość węży, która decyduje o zakresie aplikacji. 

Napęd maszyny dozującej napędza pompy dozujące komponentów. Pompy są sprzężone z napedem horyzontalnie ( lepsze dla dużych wydajności ) i wertykalnie dla małych wydajności.  Pompy komponentów tłoczą POLY i ISO przez węże do pistoletu. Większość systemów pneumatycznych, elektrycznych lub hydraulicznych napędzana jest elektrycznie. Maszyny napędzane pneumatycznie są zazwyczaj tańsze, i proste w obsłudze pod warunkiem , że dostarczane sprężone powietrze jest dobrze przygotowane tzn. osuszone i odpowiednie wydajności. Napędy hydrauliczne  uważane są  za najbardziej wydajne i trwalsze w eksploatacji.

Pistolety natryskowe
Do  mieszania chemikaliów wewnątrz pistoletu najczęściej wykorzystywana jest technologia przeciwsobnych strumieni ( direct impingement mixing ) . Wylewanie i aplikacja wtrysku może odbywać się za pomocą różnych technologii, , jednak na naszym portalu skupiamy się na natryskiwaniu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że gdy dwa materiały spotykają się wewnątrz pistoletu do mieszania, zaczynają natychmiast reagować. Jeśli wszystkie przereagowane materiały nie wydostaną się z pistoletu a spust zostanie zwolniony, materiał stwardnieje wewnątrz pistoletu, czyniąc go bezużytecznym.

W pistoletach natryskowych  istnieje funkcja oczyszczania, która posiada trzy podstawowe systemy czyszczenia oferowane przez różnych producentów. Czyszczenie mechaniczne, czyszczą sprężonym powietrzem i czyszczenie rozpuszczalnikiem. 

Węże podgrzewane
Najbardziej popularne urządzenia do aplikacji NPUR są na rynku budowlanym są wykorzystywane do termoizolacji  pokryć dachowych i termoizolacji ścian. Nie zawsze jest praktyczny transport maszyny i wszystkich  komponentów  na dach  lub do domu, w którym prowadzimy prace. Z tego powodu większość maszyn do aplikacji NPUR wykorzystuje długie podgrzewane węże do dostarczenia surowców do pistoletu natryskowego. Zdaniem podgrzewanych węży jest dogrzewanie komponentów wstępnie podgrzanych w maszynie dozującej , tak aby surowce dostarczone do pistoletu natryskowego mogły się dobrze wymieszać a ich lepkość była na tyle niska, żeby uzyskać mgłę natryskową podczas aplikacji.

Wyposażenie dodatkowe
W dowolnej aplikacji NPUR, zazwyczaj znajdziecie dużo więcej sprzętu i narzędzi poza pompami transferowymi, maszyną dozującą, wężami  i pistoletem natryskowym.  Wiele różnych elektronarzędzi jest wykorzystywanych do przygotowania podłoża, przygotowania obróbek blacharskich czy zabezpieczania terenu przed zabrudzeniem pyłem pianki.

Oprócz maszyn do dozowania potrzebne jest zasilanie elektryczne. Zwykle maszyny są zasilane przez generator prądotwórczy, chyba że energia elektryczna jest dostępna na placu budowy.

Pompy transferowe, które dostarczają materiał z beczek do maszyny dozującej  są zazwyczaj  napędzane pneumatycznie i do pracy wymagają sprężonego powietrza. Większość  pistoletów jest wspomagana powietrzem. Wymóg sprężonego powietrza generuje potrzebę kompresora, którego wydajność musi być dobrana na tyle aby zaopatrzyć wszystkie elementu systemu.

Zintegrowane systemy natryskowe
Zintegrowane systemy natryskowe łączą wszystkie niezbędne narzędzia i urządzenia potrzebne do aplikacji NPUR. Wszystkie urządzenia typu zestaw natryskowy, generator i sprężarka zespolone są na jednej platformie jezdnej. Wszystko jest podłączone i zawsze gotowe do
pracy. W najnowszych rozwiązaniach producenci zadbali również o wykorzystanie energii cieplnej generatora prądotwórczego do podgrzewania komponentów chemicznych. Wystarczy nalać paliwa i można prowadzić natrysk.