Izolacja PU jako panaceum na działanie radonu

22 lutego 2017 Wyłącz przez puonlineadm

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, radon jest przyczyną 14 na 100 zachorowań na raka płuc. Gaz rozprzestrzenia się w powietrzu i dostaje się do wnętrza budynków, wpływając na jakość życia jego mieszkańców. Skąd bierze się ten gaz? Gdzie występuje?

Radon jest radioaktywnym gazem, który emanuje ze skał i gleb i koncentruje się w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak kopalnie lub domy.Infiltracja powietrza z gleby jest uznawana za najważniejsze źródło radonu mieszkaniowego. Inne źródła, między innymi materiały budowlane i wody czerpane ze studni, są w większości przypadków mniej ważne.

Czy gaz radon jest niebezpieczny?
W wielu krajach, radon jest drugą najczęstszą przyczyną raka płuc po papierosach. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że radon wywoła raka płuc u osób, które palą lub kiedyś paliły niż u tych, którzy nigdy tego nie robili. Mimo tego, ekspozycja radonu jest nadal szkodliwa dla zdrowia.

To udowadnia niebezpieczeństwo, które ma wpływ na zdrowie ludzi, nawet przy niskim / umiarkowanym stężeniu. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia odsetek przypadków raka płuc wywołanego przez radon w odniesieniu do ogółu zachorowań, waha się między 3% a 14%. W końcowej fazie rozpadu radonu, gaz przedostaje się do powietrza, gdzie emituje cząstki radioaktywne. Wdychanie tych cząstek powoduje ich osadzanie na komórkach wyściełających drogi oddechowe, co może uszkodzić DNA i wywołać problemy zdrowotne.


Czy radon wywołuje raka?
Po raz pierwszy został wykryty wzrost stopy zachorowań na raka płuc wśród pracowników kopalni uranu narażonych na wysokie stężenia radonu. Co więcej, badania potwierdziły, że nawet przy niskich stężeniach, takich jak te, które znajdują się w domach, radon również stwarza zagrożenie dla zdrowia i przyczynia się do rozwoju raka płuc na całym świecie. Ryzyko wystąpienia raka płuc wzrasta o 16% z każdym przyrostem 100 Bq/m3 średniego stężenia radonu w czasie. Zatem ryzyko wzrostu raka płuc rośnie proporcjonalnie do zwiększenia ekspozycji na radon. Dotychczas nie zostało ustalone, że radon zwiększa ryzyko wystąpienia innych nowotworów.


W jaki sposób gaz radon dostaje się do budynku?
Głównym wejściem radonu do budynku jest jego obramowanie. Projekt lub nieprawidłowe wykonanie konstrukcyjne obramowania lub zły dobór materiałów do strategii izolacji, umożliwiają wyciek gazu przez dowolną lukę, które pozostała odkryta (niepożądana infiltracja powietrza).

Te ścieżki dostępu mogą wystąpić w każdym elemencie obramowania: podłogi, ściany, dachy, itp. Możemy podsumować stwierdzeniem, że dostęp gazu radonu do budynku bierze się z braku jego izolacji. Jako że elementem niosącym cząstki radonu jest powietrze, są konieczne bariery na powietrze w obudowie z budynków. Jest to wykorzystywane w przestrzeniach domów pasywnych oraz budynków o niemal zerowej energii, a odgrywa kluczową rolę w budowaniu bezpiecznym dla zdrowia.

Strategie dla obramowania budynków, które pozwalają na przenikanie radonu
Brak systemów izolacyjnych – duża część budynków nie posiada systemu izolacji w obramowaniu. W związku z powyższym, niepożądane przecieki powietrzne są większe i częstsze sytuacje, takie jak nieprawidłowe zachowanie energetyczne budynku lub filtracja zanieczyszczeń zewnętrznych.

Brak ciągłej izolacji termicznej – wybieranie materiału termoizolacyjnego, który tworzy złącza biegnące po krawędziach, ułatwia infiltrację powietrza pomiędzy tymi złączami. Styki poszczególnych elementów są szczególnie problematyczne (filar-okucia, fasada-okucia, itp.)

Elementy pomocnicze w realizacji rozwiązań budowniczych – jeśli elementy przegród zewnętrznych budynku, takie jak izolacja cieplna, nie są ciągłe, będzie potrzebny szereg elementów pomocniczych, które komplikują realizację i utrzymanie pracy budowlanej. Im więcej połączeń, większa łatwość dostania się niepożądanych cząstek (takich jak gaz radon).

Źródło: synte.pl