SIPUR – działania w III kwartale 2015 r.

SIPUR – działania w III kwartale 2015 r.

29 października 2015 Wyłącz przez puonlineadm

SIPUR

Warsztaty OSSA 2015, Kraków, 12-19 lipca 2015 br.
Już pora kolejny SIPUR znalazł się w gronie organizacji i firm wspierających Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury OSSA, które są organizowane co roku w innym mieście. Tym razem gospodarzem spotkania młodych i dynamicznych ludzi związanych z architekturą był Kraków.  Już od 18 lat studenci architektury spotykają się „aby uczestniczyć w cyklicznych warsztatach, plenerach i konkursach. Fenomen i sukces warsztatów polega na ich oddolnej inicjatywie oraz wielkiej chęci rozwoju i nauki. Warsztaty OSSA są najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu studentów architektury, których rozpiera potencjał, kreatywność i zapał do pracy. Warsztaty przyciągają uwagę całego świata architektury, a coraz częściej również sztuki i budownictwa”.

Konferencja POLIURETANY 2015 – WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI, Kraków, 9-11 września br.
                                
Przedstawiciele SIPUR uczestniczyli w kolejnej edycji Konferencji Naukowo – Technicznej POLIURETANY 2015 – współpraca na rzecz innowacji zorganizowanej w Krakowie przez Firmę Fampur Adam Przekurat z Bydgoszczy i Politechnikę Krakowską. SIPUR był jednym ze sponsorów 3 dniowego spotkania przedstawicieli uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz przemysłu. Jednym z głównych celów konferencji było przedstawienie najnowszych innowacji w zakresie syntezy i przetwórstwa systemów poliuretanowych w kontekście  zmian w przepisach Unii Europejskiej. Krakowskie spotkanie było dobrą okazją do  wymiany doświadczeń i nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu. W trakcie konferencji wygłoszono 23 referaty i przedstawiono 23 postery. Dominowała tematyka wytwarzania poliuretanów z udziałem surowców odnawialnych oraz nanonapełniaczy, a także produktów recyklingu. Zwracano uwagę na potrzebę stosowania innowacyjnych rozwiązań, przyjaznych dla człowieka i środowiska. W ostatnich latach, takie rozwiązania wzbudzają duże zainteresowanie przemysłu.

Prezentacje dla profesjonalistów branży budowlanej
Po wakacyjnej przerwie przedstawiciele SIPUR kontynuowali spotkania edukacyjne z inżynierami i technikami budownictwa, prowadzonymi pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”. 4 września br. odbyła się prezentacja nt. wytwarzania, budowy, rodzajów, parametrów i zastosowań poliuretanu do izolacji cieplnej dla członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Dychowie k/Krosna Odrzańskiego, 8 września dla Łódzkiej OIIB, a 23 września dla koła Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodnicznym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania, proszę o kontakt.
Maciej Kubanek, Sekretarz Generalny, e-mail: sekretarz@sipur.pl, tel. kom. 792 208 623

Galeria:

{AG}2015-11-02{/AG}