Projekt biopianki z kory drzewnej otrzymuje kolejne nagrody

17 stycznia 2013 Wyłącz przez puonlineadm

Naukowcy zaangażowani w Projekt wytwarzania ekologicznej pianki izolacyjnej z wyciągów z kory drzewnej otrzymali nagrodę w wysokości 15 000 EUR. Zespół badawczy kierowany przez Prof. Marie-Pierre Laborie wytworzył sztywną piankę wykorzystując taniny, grupę organicznych związków chemicznych występujących w korze drzew, czyli materiale odpadowym w przemyśle drzewnym.

Cele projektu prowadzonego w Centrum Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu we Freiburgu zakładają odciążenie środowiska naturalnego, poprzez stworzenie materiału alternatywnego do pianek wytwarzanych ze składników ropopochodnych, jednocześnie przy bardziej efektywnym wykorzystaniu składników naturalnych pozyskiwanych przy produkcji drewna.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Centrum wytwarzana pianka znajdzie szerokie zastosowanie w budownictwie jako materiał izolacyjny oraz w branży motoryzacyjnej do formowania i wypełniania podzespołów samochodowych.

W tej chwili pianka jest wytwarzana w warunkach laboratoryjnych, poza taninami zawiera również alkohol furfurylowy oraz rozpuszczalnik na bazie eteru dietylowego z formaldehydem jako środek sieciujący. Prace badawcze prowadzą również do wykorzystania w procesie wytwarzania naturalnych dodatków minimalizujących kruchość oraz zastosowanie nanocelulozy dla zwiększenia stabilności mechanicznej.