Komunikaty Branżowe

Poliuretan projektowany: optymalny materiał izolujący

Systemy poliuretanowe są jednym z materiałów najczęściej używanych do izolacji budynków ze względu na ich wspaniałe właściwości. Ich struktura zapewnia nieprzepuszczalność powietrza  w budynkach, szczelność, brak złącz oraz niski poziom przewodnictwa cieplnego co nadaje budynkom bardzo dobrego zachowania termicznego i sprawia, że są bardziej wydajne energetycznie.

Synthesia Internacional jest producentem i dystrybutorem systemów poliuretanowych do budownictwa i przemysłu. Najczęstszym zastosowaniem tych systemów jest projekcja. Rezultat jest znany jako poliuretan projektowany lub pianka z poliuretanu projektowanego.

Pochodzenie poliuretanu projektowanego. Jak się go uzyskuje?

Sztywną piankę poliuretanową otrzymuje się kiedy dwa produkty chemiczne, diizocyjanian i poliol, mieszają się przy obecności katalizatorów i odpowiednich aktywatorów.

W przypadku stosowania sztywnej pianki przez projekcję mającej pełnić funkcję izolacyjną termicznie w sektorze budowlanym, mieszanie to zachodzi wewnątrz niewielkiej komory umieszczonej w pistolecie projekcyjnym.

Po zmieszaniu się składników, ciepło uwolnione podczas reakcji zostaje użyte do odparowania środka rozszerzającego, przyczyniającego się do przeobrażenia się mieszanki w piankę o objętości około 30 razy większej niż składniki w stanie ciekłym.

Ważne jest wiedzieć jak poprawnie nałożyć poliuretan projektowany, mając na uwadze kilka czynników, począwszy od warunków atmosferycznych i konfiguracji sprzętu, a skończywszy na typach i formach zastosowania.

Właściwości pianki z poliuretanu projektowanego

Właściwości termiczne

Poliuretan projektowany ma wysoką zdolność izolacyjną związaną z niskim przewodnictwem cieplnym gazu spieniającego zamkniętych komór, które może wynosić 10ºC = 0,022 W/m·K zgodnie z Normą UNE 92202. Mimo wszystko, ta wartość z czasem nieznacznie wzrasta aż definitywnie się stabilizuje.

Po upływie 9 miesięcy, uznaje się, że wartość ta wynosi 10ºC = 0,028 W/m·K zgodnie z UNE 92120-1, co oznacza 25% poprawy w porównaniu ze średnią dla pozostałych produktów stosowanych do izolacji termicznej (na przykład wełna mineralna lub pianki z poliestyrenu ekstrudowanego oraz styropianu).

Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością czasową oraz długim okresem przydatności do użytku, zachowując swoje właściwości bez szkód przez ponad 50 lat.

Sztywna pianka poliuretanowa uzyskana przez projekcję jest najbardziej wydajnym materiałem izolującym, ponieważ wymaga minimalnej grubości do izolacji tego samego w porównaniu do pozostałych materiałów izolujących. Pozytywne zachowanie termiczne w stosunku do grubości niesie za sobą korzyści finansowe, ponieważ nie ma strat powierzchni użytkowej w budynku.

Połączenie korzyści cieplnych i ekonomicznych jest jedną z głównych przyczyn rozwoju rynku poliuretanu projektowanego, który obecnie jest w procesie ekspansji, jak można zaobserwować na stronie internetowej Stowarzyszenia Przemysłu Sztywnego Poliuretanu w Hiszpanii (IPUR).

Właściwości w kontakcie z wodą

Techniczny Kodeks Budowlany poszukuje rozwiązań ograniczających ryzyko niepożądanej obecności wody wewnątrz budynków oraz ich przegród zewnętrznych. Zgodnie z Technicznym Kodeksem Budowlanym, jednolite pokrycia środkowe są jednym z najlepszych rozwiązań na drodze do spełnienia wymagań dotyczących szczelności.

Poliuretan projektowany spełnia wymagania ustanowione w DB-HS1 dla materiałów izolujących dotyczące szczelności, odporności na pękanie, przylegania, nieprzepuszczalności oraz stabilności fizycznej i chemicznej.

Pokrycie ciągłe z poliuretanu projektowanego o zamkniętych komorach nie wymaga otynkowania, ponieważ sam materiał spełnia wymagania co do nieprzepuszczalności. Gwarantuje to korzyść finansową i przestrzenną, ponieważ potrzebna grubość materiału jest mniejsza.

Jeśli chodzi o wilgoć, w większości przypadków, poliuretan projektowany zapewnia brak kondensacji międzywarstwowej, ze względu na wartości dotyczące wilgoci oraz jego gęstości. Te właściwości pozwalają na oddychanie przegrody, co z kolei nie dopuszcza do patologii związanych ze zdrowotnością wnętrza, a jednocześnie, zapewnia długowieczność budynku.

Właściwości w kontakcie z powietrzem

Optymalny system izolacyjny powinien łączyć w sobie właściwości termiczne i dobre zachowanie w stosunku do powietrza. Oznacza to, że powinien on zapewnić szczelność budynku.

Nieprzepuszczalność powietrza jest jednym z głównych cech domów pasywnych, które pozwalają na aż 80% oszczędności w stosunku do tradycyjnych budynków.

Poliuretan projektowany jest izolacją ciągłą: ta ciągłość tworzy barierę na powietrze, która pozwala na utrzymanie odpowiedniej szczelności przegrody zewnętrznej budynku.

Właściwości w kontakcie z ogniem

Systemy poliuretanowe o wysokiej odporności na ogień są całkowicie bezpieczną izolacją w budownictwie, zarówno ze względu na strukturę jak i bezpieczeństwo. Należy obalić fałszywe mity na temat tego typu izolacji na podstawie przeprowadzonych różnorodnych testów.

W ANPE przeprowadzono badanie porównawcze reakcji na ogień rozwiązań konstrukcyjnych z poliuretanu i wełny mineralnej w końcowych warunkach użytkowych. Aby poznać w szczegółach wyniki testu można pobrać filmy badań porównawczych.

Systemy z poliuretanu projektowanego z funkcją izolacyjną

Jak wspomniano wcześniej, Synthesia Internacional jest producentem i dystrybutorem systemów poliuretanowych dla budownictwa i przemysłu.

W przypadku poliuretanu projektowanego, nasze systemy poliuretanowe stosowane w budownictwie koncentrują się na trzech funkcjach: izolacja termiczna, izolacja akustyczna i bariery przeciw radonowe.

Poliuretan projektowany jako izolator termiczny

Można stwierdzić, że poliuretan projektowany jest w modzie, a ma to związek w dużej mierze z jego działaniem jako izolator termiczny. Poniżej podajemy kilka przykładów zastosowań naszych systemów z poliuretanu projektowanego o działaniu jako izolator termiczny:

  • Izolacja podłóg.
  • Nieprzepuszczalne fasady z wentylacją.
  • Odnawianie pokryć dachowych.

Poliuretan projektowany jako izolator akustyczny

Dysponujemy szeroką gamą systemów z poliuretanu projektowanego, które poza działaniem izolującym termicznie, mają znakomite właściwości akustyczne. Można przeczytać więcej na ten temat w artykułach:

  • Izolacja stropów pomiędzy piętrami.
  • Izolacja akustyczna podłóg.

Poliuretan projektowany jako bariera anty radonowa

Nasz najbardziej innowacyjny system poliuretanowy łączy funkcję izolatora termicznego i bariery anty radonowej. Nowa super izolacja ECO z poliuretanu projektowanego staje się wydajnym rozwiązaniem zagrożenia gazem radon w budynkach.

Ta bariera anty radonowa jest optymalna zarówno w nowym budownictwie jak i w już wzniesionych budynkach.

Wyżej wspomniane systemy to tylko niektóre przykłady naszych systemów z poliuretanu projektowanego stosowanych w budownictwie. Oferujemy także różnorodność oraz specjalną linię produktów z poliuretanu do zastosowań przemysłowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach z poliuretanu projektowanego firmy Synthesia Internacional? Skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz