Jesienna edycja szkolenia nt. zastosowań, charakterystyki i przetwórstwa systemów natryskowych – 25.11.2015

Jesienna edycja szkolenia nt. zastosowań, charakterystyki i przetwórstwa systemów natryskowych – 25.11.2015

3 grudnia 2015 Wyłącz przez puonlineadm

W jesiennej, listopadowej aurze, w Hotelu Twardowski w Poznaniu odbyło się spotkanie dla wszystkich,. którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat przetwarzania systemów poliuretanowych PUREX NG i PUREX WG oraz systemów polimocznikowych PUREX AM i PUREX HB. Ponadto podczas spotkania można się było zapoznać się z ofertą agregatów firmy GRACO, reprezentowanych przez polskich dystrybutorów firmę Asteco.

Szkolenie rozpoczęło się od części teoretycznej, prowadzonej przez technologów i doradców technicznych Polychem Systems Sp. z.o.o., którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem ze uczestnikami spotkania. Szczegółowo omówiono wiele zagadnień między innymi: aktualne wymagania prawne dotyczące wprowadzenia do obrotu i stosowania systemów pianki PUR formowanej in-situ, omówiono kluczowe fragmenty prawa budowlanego, deklaracji właściwości użytkowych  oraz zasady stosowania oznakowania CE, którym objęte są wszystkie systemy natryskowe produkcji Polychem Systems. Przedstawiono również podstawowe zapisy norm zharmonizowanych PN-EN 14315-1:2013, PN-EN 14318-1:2013, PN-EN 14319-1:2013, PN-EN 14320-1:2013. Następnie główny technolog Polychem Systems  wraz z doradcami technicznymi przeszli do przedstawienia różnorodność zastosowań poliuretanów w wielu dziedzinach życia. Dopełnieniem było przedstawienie charakterystyki systemów natryskowych otwarto- i zamkniętokomórkowych, w tym różnic obszarów zastosowania. Gościom przedstawiono także konsekwencje związane z nieprawidłowym przetwarzaniem poliuretanów, z których najczęstszymi błędami są: niedostosowanie do warunków pogodowych (przede wszystkim temperatura i wilgotność) i złe ustawienia agregatu. Była możliwość osobistego porównania źle przetworzonych systemów oraz zapoznania się z przyczyną takich niechcianych efektów.

Seminarzyści z dużym zainteresowaniem wysłuchali także o nowym produkcie w ofercie – systemie poliuretanowym PUREX NG-0808NF-B2, który dzięki klasie palności E może być wykorzystywana w obiektach użyteczności publicznej. Przygotowany fragment palonej pianki z prób badawczych pokazał znaczącą różnicę pomiędzy klasyfikacja E i F. Przy tej okazji wytłumaczona została różnica znaczenia pojęć takich jak: produkt samogasnący, a nierozprzestrzeniający ognia (NRO).

Ostatnim etapem części teoretycznej przygotowanej przez Polychem Systems było zaprezentowanie powłok polimocznikowych PUREX HB i PUREX AM. Po reakcji i dużym zainteresowaniu słuchaczy tym tematem, głos zabrał dyrektor ds. technicznych firmy Asteco, przedstawiając ofertę agregatów natryskowych do różnych zastosowań.

W części praktycznej, która odbyła się w siedzibie Polychem Systems na Wołczyńskiej 43 w Poznaniu, każdy chętny uczestnik szkolenia mógł osobiście wykonać natrysk pianki oraz polimoczników. Serwisanci maszyn omawiali ustawienia dla poszczególnych komponentów, a także prezentowali mobilne agregaty, przygotowane pod wymagania konkretnego klienta, z możliwością montażu na samochodzie. W godzinach popołudniowych, wzbogaceni o nową wiedzę i doświadczenia goście rozjechali się we wszystkie zakątki Polski. Już dzisiaj, dwa dni  po szkoleniu, mamy kontakt z wieloma z tych, którzy taki rodzaj usług, jak wykonywanie natryskowych termoizolacji lub powłok polimocznikowych chcieliby włączyć do swojej stałej oferty.

Dziękujemy za rozmowy i spostrzeżenia, które zawsze są dla nas bardzo pouczające

Galeria
{AG}2015-12-03/galeria{/AG}

Dyrektor Pionu Sprzedaży ds. Natryskowych Systemów Poliuretanowych
Alina Cieślikowska
tel. 502 256 193
alinacieslikowska@polychem-systems.com.pl

Doradca Techniczny ds. Natryskowych Systemów Poliuretanowych
Piotr Grześkowiak
tel. 502 693 623
grzeskowiak@polychem-systems.com.pl

Doradca Techniczny ds. Systemów Polimocznikowych
Andrzej Jankowski
tel. 502 255 861
jankowski@polychem-systems.com.pl

Przejdź na stronę dostawcy