Raporty

Nowe biuro Synthesia w Polsce

Wszystkich naszych Klientów informujemy, że firma Synthesia Internacional S.L.U. Oddział w Polsce, zmieniła lokalizację swojego biura.

Nowy adres:
Silesia Office Center
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47

Telefon: 32 743 91 00

Zapraszamy!