Izolacja Natryskowa Piana PUR

Natryskowa pianka NPUR zwiększa sprawność klimatyzacji i wentylacji

Systemy klimatyzacji  i wentylacji składają się z wielu elementów oraz materiałów, które są zmontowane razem, tak aby zapewnić pełną i całkowitą barierę utrudniającą swobodny przepływ powietrza przez pomieszczenia w których chcemy kontrolować klimat.

Konstrukcja budynku a izolacja

Konstrukcja budynku obejmująca wszystkie ściany, dach i podłogi budynku w przypadku stref klimatyzowanych muszą spełniać wymóg szczelności i bariery dla niekontrolowanego przepływu powietrza. Bariery przepływu powietrza zasadniczo izolują skorupę budynku i zapewniają, że ​​budynek chroniony jest przed wyciekiem powietrza i  ujemnymi skutkami tego zjawiska dla skuteczności klimatyzacji i wentylacji. Dobra bariera przepływu powietrza chroni przed pleśnią i dyskomfortem mieszkańców. Zwiększa znacząco trwałość budynku.

Zapora powietrzna

Prawidłowo funkcjonująca zapora powietrza stanowi barierę zarówno dla strat powietrza z i do budynku jak i  dyfuzji powietrza spowodowanego pogodą, wiatrem czy mechanicznym odkształceniom konstrukcji budynku.

Izolacje i bariery dla powietrza  muszą zapewniać bezproblemową, monolityczną barierę również  w nieregularnych kształtach. Natryskowa pianka poliuretanowa (NPUR ) pozwala na łatwe i bezproblemowe uszczelnienie wokół otworów, takich jak rury, okna, drzwi i inne nieregularne elementy . Pianka poliuretanowa przyczynia się do zwiększenia trwałości budynku, efektywności energetycznej, a także komfortu, bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Pianka poliuretanowa i jej zadanie

Pianka poliuretanowa (NPUR) nie tylko zapewnia najwyższy poziom izolacji termicznej, ale także jednolitą, w pełni szczelną zaporę dla powietrza i wilgoci. Jej zastosowanie przyspiesza proces wykonania instalacji budowlanych oraz znacznie redukuje koszty pracy.

Właściwości elementów z blachy

Elementy  z blachy takie jak obróbki blacharskie nie posiadają izolacji termicznej  (wartość R) i często są podatne na przecieki powietrza ze względu na ich sposób montażu z elementami dachu lub elewacji budynku.

Jakość powietrza a dobro mieszkańców

  • Dla mieszkańców  ważną rolę odgrywa  stan powietrza w budynkach. W okresie letnim lub chłodnym klimacie, zazwyczaj dążymy do zmniejszenia lub zwiększenia temperatury powietrza. W zimie ogrzewamy i nawilżamy powietrze, zazwyczaj temperatura i wilgotność  staję się większa niż na zewnątrz.
  • Kiedy klimatyzowane powietrze (ogrzane, schłodzone lub filtrowane) ulatnia się na zewnątrz poprzesz szczeliny i otwory znajdujące się w ścianach i suficie budynku potrzebujemy  nowej energii by wytworzyć odpowiednio dostosowane do naszych potrzeb powietrze. Nieszczelność i ulatnianie się powietrza może spowodować zwiększenie kosztów zużycia energii nawet do 30% – 40%.
  • Budynki, które mają prawidłowo zainstalowany system zapory powietrza mogą współpracować z mniejszymi systemami rekuperacyjnymi i klimatyzacyjnymi, ponieważ wydajność jest wystarczająca na prawidłowe uzdatnianie powierza. W wielu przypadkach zmniejszenie wydajności  urządzeń klimatyzacyjnych może zrównoważyć koszty wykonania prawidłowej termoizolacji i wiatroizolacji na bazie pianki NPUR stanowiącej doskonała barierę przewiewoszczelną.

Bariera z pianki PUR

Bariera z pianki NPUR stanowi przeszkodę dla zanieczyszczeń występujących w budynkach lub w ich obudowach. Para wodna, kurz, owady, zapachy, są zanieczyszczeniami, które chcemy by jak najrzadziej występowały w pomieszczeniach budynków dlatego tak ważne jest aby sprawna wentylacja i klimatyzacja wspomagane były przez prawidłową izolację chroniącą budynek.

Pianka poliuretanowa NPUR daje gwarancję prawidłowej termoizolacji , wiatroizolacji oraz przewiewoszczelności.