Biuletyn Informacyjny Piana PUR

Nadchodzi pomoc z USA dla branży izolacji natryskowych pianką pur

Grupa SFC (Koalicja na rzecz pianek natryskowych) ze Stanów Zjednoczonych zamierza poprawić umiejętności, i znajomość wiedzy na temat izolacj pianka pur.

Koalicja zrzeszająca dostawców komponentów została utworzona w Stanach Zjednoczonych ponad 18 miesięcy temu, w celu podniesienia jakości wszystkich segmentów z branży pur (w tym ekip natryskowych). „Poczucie pojawiających się nieustatnnie problemów wokół branży, wpływało niekorzystnie zarówno na firmy usługowe, jak również na dostawców surowców.

Chcieliśmy podjąć działania i opracować odpowiednie narzędzia, które pozwolą aby przemysł związany z pianką rósł w siłę, oraz był postrzegany jako profesjonalny” powiedział Paul Duffy, przewodniczący SFC (Spray Foam Coalition) reprezentujący firmę Icynene. Ponadto Przewodniczący związku (SFC) dał do zrozumienia, że jakość aplikacji pianki pur dotknęła punktu krytycznego.

Trudności prawe dotyczące pianki poliuretanowej

Przewodniczący związku podkreślił również inny aspekt problemu branży, mianowicie trudne do zastosowania normy prawne dotyczące wymagań które ma posiadać izolacja wykonana pianką poliuretanową. Wspomniał również o potrzebie podniesienia jeszcze bardziej parametrów pianek pur w których są one oceniane i porównywane (np. wilgotność, hałas, poprawa jakości gotowej budowy z użyciem pianki), co leży nie tylko po stronie producentów (powtarzalność dostaw), ale również po stronie firm usługowych (dokładność, kultura pracy, profesjonalizm).

Perspektywa przyszłości izolacji

Paul Duffy wspomniał, że z perspektywy historii (zaraz na początku) największą wartością pianki pur był brak mostków termicznych, jak również możliwość wypełnienia trudno dostępnych szczelin. Jednak dziś pianka pur ma o wiele większy potencjał, dlatego jest produktem wykorzystywany praktycznie na każdej budowie, w każdym projekcie. Co więcej podkreślił przewodniczący SPF, że żaden inny środek izolacyjny nie posiada tak znakomitych cech. Równocześnie zauważył, że w przeciągu ostatnich lat współczynniki prawa budowlanego traktujące o izolacji, zmieniły się blisko o 30%.

Rynek pianka poliuretanowej w USA

W Stanach Zjednoczonych piankę poliuretanową stosuje się jako izolację w około 5 procentach zasobów mieszkaniowych, a w segmencie komercyjnym jest ta proporcja nieco niższa. Są również projekty w których użycie pianki pur jest o wiele wyższe. Krótko mówiąc użycie pianki pur nieustannie wzrasta, co potwierdza m.in. wzrost sprzedaży o 29% (okres dwóch ostatnich lat).

Wzrost znaczenia w segmencie mieszkań

Warto również zwrócić uwagę na wzrost użycia pianki pur w segmencie mieszkań, który to jest jednym z najbardziej konkurencyjnych. Myślę, że jest to efekty pracy zarówno dostawców komponentów (parametry, dostępność, informacja o warunkach stosowania) jak również samych ekip natryskujących.

Cel: Utrzymanie wzrostu sprzedaży przez najbliższe lata

Często jest tak, że osoby biznesu z branży budownictwa planując strategię i rozwój swoich działalności, pytają wprost o parametry, trwałość, kontrolę, właściwe stosowanie pianki pur. Wiąże się to z długofalowymi działaniami, które mają na celu stosowanie pianki jako podstawowego środka do izolacji.

Jeśli CPI i SFC połączą się, będą mogły odnieść sukces wpływając na amerykański Urząd nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy (The US Occupational Health and Safety Administration) w zakresie finansowania, co okazałoby się również wyciągnięciem ręki ze strony państwa.