Działania SIPUR w II kwartale 2016 roku

Działania SIPUR w II kwartale 2016 roku

20 lipca 2016 Wyłącz przez puonlineadm

Sipur - II kwartał 2016W pierwszy poświąteczny weekend kwietnia w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się kolejna edycja Targów Budowlanych SIBEX oraz premierowe Targi Działki i Ogrody. Z ofertą 150 firm zgromadzonych w Expo Silesia zapoznało się ponad 6,5 tys. osób. Wśród wystawiających się był także związek SIPUR, który o kilku lat bierze udział w sosnowieckich targach. SIBEX to jedna z najdłużej organizowanych przez Expo Silesia imprez targowych, która jest doskonale znana mieszkańcom regionu. Na wystawie można było się zapoznać nie tylko z najnowszymi materiałami budowlanymi i ofertą firm usługowych z zakresu budowy i remontów, ale także znaleźć elementy niezbędne do wykańczania wnętrz, dokonać wyboru odpowiedniej instalacji grzewczej, klimatyzacyjnej czy wodnej, a nawet dokonać zakupu odpowiednich mebli czy dekoracji.

III Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA, Poznań, 20-22 kwietnia 2016

Już po raz trzeci SIPUR był jednym ze sponsorów Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej BUDMIKA zorganizowanej w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2. Podczas konferencji wygłoszono wiele interesujących referatów dotyczących budownictwa (m.in. konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ogólne, budownictwa ekologiczne, komputerowe wspomagania projektowania), inżynierii środowiska (m.in. ciepłownictwo, ogrzewnictwo, dystrybucja ciepła, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, komfort cieplny i systemy kształtowania komfortu, budynki pasywne, niskoenergetyczne, zero energetyczne, ochrona atmosfery) oraz architektury (architektura wernakularna, „dom inteligentny”, systemy fasadowe, nowoczesne technologie konserwacji zabytków, ergonomia w projektowaniu miejsc pracy). W związku z poszerzeniem formuły BUDMIKI o studentów uczelni zagranicznych, kolejna edycja konferencji została zaplanowana na wiosnę 2018 roku.

III Międzynarodowa Konferencja ETICS, Ożarów Mazowiecki, 11-12 maja 2016

Przedstawiciele SIPUR wzięli udział w kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji ETICS zorganizowanej w hotelu Mazurkas przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele producentów systemów ETICS, dostawców surowców i chemii budowlanej, ośrodków naukowo-badawczych, organów nadzoru budowlanego, stowarzyszeń branżowych oraz mediów. Kolejna edycja corocznego forum polskiej branży ociepleń odbędzie się 11-12 maja 2017 roku.

Warsztaty„Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków”, Warszawa, 8 czerwca 2016

Przedstawiciele SIPUR wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Buildings Performance Institute Europe BPIE. Podczas warsztatów omawiano m.in. następujące tematy:
– Narodowy Program Remontów budynków jednorodzinnych,
– PolREFF – nowy program EBRD wsparcia dla budynków jednorodzinnych,
– Propozycje zmian w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, – Propozycje wymagań technicznych dla termomodernizowanych budynków jednorodzinnych,
– Mechanizmy wsparcia finansowego itp.

W tym bardzo profesjonalnie przygotowanym spotkaniu branżowym wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (MIB), Ministerstwa Energii (ME), Ministerstwa Środowiska (MŚ), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI/Jaspers), Instytutu Ekonomi Środowiska (IEŚ), Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), wiodących firm i stowarzyszeń.

Przystąpienie SIPIUR do Polskiej Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości KBiN

W kwietniu 2016 SIPUR dołączył do prac Polskiej Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (KBiN). KBIN to dobrowolna organizacja formalno-prawna zrzeszająca blisko 20 związków pracodawców, przedsiębiorców oraz ugrupowań branżowych i regionalnych skupiających około 4 000 firm, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników.

Polska Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości:
– inicjuje, organizuje i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego budownictwa, rynku nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych
– reprezentuje interesy zrzeszonych członków w stosunkach z parlamentem, rządem, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą
– wspiera działalność zrzeszonych organizacji i ich członków m.in. poprzez stały serwis informacyjny, szkolenia, doradztwo
– aktywnie i niestrudzenie działa na rzecz rozwoju dialogu społecznego w budownictwie i dalszej integracji środowiska oraz umacniania pozycji organizacji pracodawców w relacjach z partnerami i rządem w tym dialogu.

KBIN jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 00124107. Konfederacja jest prawnym kontynuatorem Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, działającej od 1995 roku.

Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla obecnych i przyszłych profesjonalistów branży budowlanej

W II kwartale br. przedstawiciele SIPUR spotykali się z inżynierami i technikami budownictwa, studentami wyższych uczelni technicznych oraz uczniami techników budowlanych realizując podstawową misję związku polegającą na krzewieniu wiedzy o najnowszych technologiach i produktach izolacyjnych z poliuretanu. Proponowane przez firmy członkowskie wyroby i systemy poliuretanowe są bardzo często najbardziej efektywnymi rozwiązaniami, zgodnie z hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”.

19 kwietnia br. miała miejsce prezentacja na temat cech i zastosowań poliuretanu do izolacji cieplnej w budownictwie dla członków Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a 2 czerwca dla członków Koła Młodych PZITB na Politechnice Koszalińskiej w Koszalinie.

15 kwietnia br. spotkaliśmy się ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 24 kwietnia -Politechniki Białostockiej, a 28 kwietnia – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. 23 maja byliśmy na Wydziale Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, a 24 maja na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

W dniach 4-10 maja br. przeprowadziliśmy prezentacje dla Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Puławy i Lublin), a 20 maja spotkaliśmy się z członkami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Dzierżoniowie.

10 maja br. odwiedziliśmy Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie.

Zgromadzenie Ogólne SIPUR, Gerlahov, Słowacja, 14-15 czerwca 2016

Podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego SIPUR członkowie Związku dokonali zmian w statucie oraz wybrali członków Zarządu na kolejną kadencję. Skład aktualnego Zarządu SIPUR jest następujący:
– Maciej Kubanek – Prezes Zarządu SIPUR,
– Piotr Cieślewicz, Kingspan Insulation Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
– Sławomir Golonka, Covestro – Wiceprezes Zarządu,
– Mirosław Dąbrowski, BASF Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
– Grzegorz Żmuda, IKO Sp. z o.o. – Członek Zarządu.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania, proszę o kontakt Maciej Kubanek, Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny, e-mail: sekretarz@sipur.pl, tel. kom. 792 208 623

{AG}2016-07-20{/AG}