Wzorowe wykonawstwo - dział

Renowacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianką PUR


Modernizacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianka PUR

 

Profesjonalnie wykonany natrysk pianki PoliuretanSpray S-503 na rozszczelnione poszycie dachowe Bałtyckiej Bazy Masowej o powierzchni 5000 m kw. umożliwił przeprowadzenie naprawy dachu bez konieczności kosztownych przestojów prac załadunkowych.

Modernizacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianka Poliuretanowa

W 2010 r. Bałtycka Baza Masowa borykała się z problemem cieknącego dachu nad magazynami nawozów sztucznych w porcie Gdynia. W wyniku wysokiej wilgotności panującej w porcie oraz wysokiemu stężeniu siarki oraz innych związków chemicznych zgromadzonych w nawozach sztucznych nastąpiła szybka korozja blach okładzinowych w panelach dachowych typu „sandwitch” z rdzeniem styropianowym. Postępująca korozja zaledwie w 10 lat spowodowała rozszczelnienie złącz poszczególnych paneli, powodując duże straty nawozów wynikające z przecieków dachu. Woda cieknąc bezpośrednio na sypkie nawozy powodowała ich brylowanie uniemożliwiając transport pneumatyczny oraz pogarszając jakość nawozów.

Problem był na tyle poważny, że BBM groziło wstrzymanie pracy załadunkowej i kompletna wymiana poszycia dachu na prawie 5000 m2.

Podjęto decyzję na wykonanie natrysku 5 cm pianki poliuretanowej typu PoliuretanSpray S-503 firmy Synthesia Internacional wraz z zabezpieczeniem pianki powłoką Flexopol wraz z posypką łupkową.

Firma KUMIBEX sp. z o.o. została wybrana w drodze negocjacji do realizacji zadania. W sierpniu firma przystąpiła do realizacji remontu. W pierwszej kolejności dach został umyty. Następnie wykonano natrysk warstwowy pianki w łacznej grubości 5 cm przy urzyciu maszyny dozującej Reactor H-50 firmy GRACO.

remont dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianka poliutetanowa

Łaczny natrysk powierzchni 5000 m2 wyniósł łącznie 7 dni. Jako warstwę wykończającą zastosowano powłokę akrylową Flexopol nakładaną w dwóch warstwach techniką wysokoniśnieniowego natrysku typu Airless. Jako międzywarstwę zastosowano posypke łupkową , która dodatkowo wzmacnia powłokę przed oddziaływaniem ptactwa. Całość prac została zrealizowana w 14 dni. Dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej uniknięto kosztownych przestojów, zaoszczędzono koszty utylizacji starych płyt i dodatkowo wzmocniono konstrukcyjnie dach zapewniając jego 100% szczelność.