Renowacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianką PUR

Renowacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianką PUR

27 marca 2012 Wyłącz przez puonlineadm

Modernizacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianka PUR

 

Profesjonalnie wykonany natrysk pianki PoliuretanSpray S-503 na rozszczelnione poszycie dachowe Bałtyckiej Bazy Masowej o powierzchni 5000 m kw. umożliwił przeprowadzenie naprawy dachu bez konieczności kosztownych przestojów prac załadunkowych.

Modernizacja dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianka Poliuretanowa

W 2010 r. Bałtycka Baza Masowa borykała się z problemem cieknącego dachu nad magazynami nawozów sztucznych w porcie Gdynia. W wyniku wysokiej wilgotności panującej w porcie oraz wysokiemu stężeniu siarki oraz innych związków chemicznych zgromadzonych w nawozach sztucznych nastąpiła szybka korozja blach okładzinowych w panelach dachowych typu „sandwitch” z rdzeniem styropianowym. Postępująca korozja zaledwie w 10 lat spowodowała rozszczelnienie złącz poszczególnych paneli, powodując duże straty nawozów wynikające z przecieków dachu. Woda cieknąc bezpośrednio na sypkie nawozy powodowała ich brylowanie uniemożliwiając transport pneumatyczny oraz pogarszając jakość nawozów.

Problem był na tyle poważny, że BBM groziło wstrzymanie pracy załadunkowej i kompletna wymiana poszycia dachu na prawie 5000 m2.

Podjęto decyzję na wykonanie natrysku 5 cm pianki poliuretanowej typu PoliuretanSpray S-503 firmy Synthesia Internacional wraz z zabezpieczeniem pianki powłoką Flexopol wraz z posypką łupkową.

Firma KUMIBEX sp. z o.o. została wybrana w drodze negocjacji do realizacji zadania. W sierpniu firma przystąpiła do realizacji remontu. W pierwszej kolejności dach został umyty. Następnie wykonano natrysk warstwowy pianki w łacznej grubości 5 cm przy urzyciu maszyny dozującej Reactor H-50 firmy GRACO.

remont dachu Bałtyckiej Bazy Masowej pianka poliutetanowa

Łaczny natrysk powierzchni 5000 m2 wyniósł łącznie 7 dni. Jako warstwę wykończającą zastosowano powłokę akrylową Flexopol nakładaną w dwóch warstwach techniką wysokoniśnieniowego natrysku typu Airless. Jako międzywarstwę zastosowano posypke łupkową , która dodatkowo wzmacnia powłokę przed oddziaływaniem ptactwa. Całość prac została zrealizowana w 14 dni. Dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej uniknięto kosztownych przestojów, zaoszczędzono koszty utylizacji starych płyt i dodatkowo wzmocniono konstrukcyjnie dach zapewniając jego 100% szczelność.