Firma Na Medal


 • Line-X pow?oki ochronne

  Logotyp Line-X Line-X Protecive Coatings jest wiod?c?, mi?dzynarodow? firm?, specjalizuj?c? si? w pow?okach ochronnych. Centrala firmy znajduje si? w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma posiada bardzo wielki wp?ywy na rynku, a jej produkty s? stosowane w przemy?le lekkim, ci??kim, militarnym, oraz motoryzacji, i…

  Czytaj więcej...

 • Pcc Prodex sp. z o.o.

  PCC Prodex Sp. z o. o. jest wieloletnim polskim producentem jedno- i dwukomponentowych systemw poliuretanowych skierowanych dla r?nych ga??zi przemys?u. Dzi?ki wysokim kwalifikacjom pracownikw, do?wiadczeniu oraz dobrej znajomo?ci rynku i zagadnie? dotycz?cych przetwrstwa poliuretanw, od 1979 roku nieprzerwa…

  Czytaj więcej...

Polecany produkt

 • Nowa piana Poliuretan Spray S-3032 - odpowied? na zbli?aj?ce si? zmiany

  Poliuretan Spray S-3032 Jest ju? dost?pna w Polsce nowa piana poliuretanowa o nazwie Poliuretan Spray S-3032. Jest to dwu-komponentowy system poliuretanowy (poliol i izocyjanian), ktry po odpowiednim przygotowaniu i aplikacji tworzy izolacj? termiczn?. Nowo?ci? jest zastosowanie wody (H20) zamiast n-pentanu, jako czyn…

  Czytaj więcej...

 • BIO - nowo?? od Polychem Systems

  Purex BioPUREX NG 0810-NF BIO to absolutna nowo?? w ofercie systemw natryskowych Polychem Systems! Izolacje poliuretanowe znane s? ze swojej odporno?ci na rozwj grzybw i bakterii. Najnowszy w naszej ofercie system PUREX NG 0810-NF BIO to niekwestionowany lider w odporno?ci na rozwj ro?nych mikrobw. W przeprowadzonych…

  Czytaj więcej...